Masterclass Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Kansen en uitdagingen in bestaand vastgoed.

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is de grootste gebiedsontwikkeling op dit moment en is in het leven geroepen om verschillende sociaal zwakkere wijken in Rotterdam Zuid op te knappen. Hiervoor is €150 miljoen beschikbaar gesteld door de gemeente Rotterdam. 
Deze middag nemen PVM, Gemeente Rotterdam en L&A Real Estate Solutions je mee in de ontwikkelingen van dit programma. Te beginnen met drie interessante presentaties waarna je jouw specifieke expertise kan laten gelden in de werkgroepjes die aan de slag gaan – onder begeleiding van de sprekers – met een vraagstuk. 
Met dank aan PVM worden we voor deze bijzondere Masterclass welkom geheten in het UNESCO werelderfgoed de Van Nelle Fabriek te Rotterdam. 


Sprekers

  1. Roy Zold - Directeur PVM Advies & Management: ‘Integrale gebiedsontwikkeling’

Gebiedsontwikkeling vindt vaak nog te gefragmenteerd plaats, wordt op emotie gestuurd en is veelal financieel gedreven. Te weinig wordt naar de lange termijn gekeken. Een integrale benadering met de neuzen van de stakeholders dezelfde kant op is wenselijk en noodzakelijk. 

  1. Iwein van Overschelde - Gemeente Rotterdam: 'De Rotterdamse aanpak, een kijkje in het hart van het programma' 
  2. Paul Bouts - L&A Real Estate Solutions: 'Aanpak woningdifferentiatie doormiddel van samenvoegen en vergroten' 

Paul Bouts is interim projectmanager bij de gemeente Rotterdam in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Hij zal diepen ingaan op de pijler wonen: het creëren van woningdifferentiatie o.a. door sloop, nieuwbouw, transformatie en samenvoegen.  


Programma: 

14.30 uur: Ontvangst
15.00 uur: Opening door dagvoorzitter Loek Langezaal
15.10 uur: Presentatie Roy Zold - PVM
15.30 uur: Presentatie Iwein van Overschelde – Gemeente Rotterdam 
15.50 uur: Presentatie Paul Bouts – L&A Real Estate Solutions
16.10 uur: Korte pauze
16.20 uur: Brainstorm in werkgroepen, begeleid door sprekers
16.40 uur: Korte presentaties van de cases
17.00 uur: Afronding door dagvoorzitter  
17.10 uur: Netwerkborrel
18.30 uur: Einde bijeenkomst

VGME leden ontvangen 4 PE punten voor het bijwonen van deze middag. 

 

Meer over het NPRZ

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen deze partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.
Eind 2010 gaf de toenmalige minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Eberhard Van der Laan, opdracht aan Wim Deetman en Jan Mans om te adviseren over de aanpak van de problemen in Rotterdam Zuid. In februari 2011 verscheen het rapport ‘Kwaliteitssprong Zuid, ontwikkeling vanuit Kracht'. Hierin concludeerden Deetman en Mans dat Rotterdam Zuid kampt met problemen die on-Nederlands zijn. De commissie stelde dat de gemeente Rotterdam, het rijk, bewoners, woningcorporaties, bedrijfsleven, scholen en andere lokale partners gezamenlijk en vanuit een gedeelde visie aan de slag moeten om doorbraken te realiseren op Rotterdam-Zuid.
Een Nationaal Programma was nodig, omdat de sociaaleconomische problemen in omvang en intensiteit ongekend zijn voor Nederland. Ook wees de commissie op het belang van voldoende doorzettingsmacht in de wijken op Zuid en op een boodschap die aansluit bij de belevingswereld van bewoners. Tot slot stelden Deetman en Mans dat bewoners en ondernemers nadrukkelijk een rol moeten spelen bij het oplossen van de problemen op Zuid.

Realisatie: verenigingenweb