Young Professional huisvestings-presentatie en speedcollege Management & Organisatie

Binnen de minor Real Estate op de Haagse Hogeschool maken studenten kennis met een verdieping op vastgoedmanagement waarvoor zij een huisvestingsconcept creëren om een bestaand leegstaand gebouw weer belangrijke meerwaarde te geven. Tijdens deze ochtend wordt jouw kennis bijgespijkerd tijdens het (gratis) speedcollege Management & Organisatie waarna je in gesprek gaat met de Young Professionals om - met jouw (praktijk)kennis op dit vlak - het huisvestingsconcept verder aan te scherpen.

Speedcollege

Hou je kennis up-to-date door het volgen van dit gratis speedcollege Management & Organisatie gegeven door Haagse Hogeschool docent Alberdien Kenbeek. We beginnen de ochtend in de schoolbanken waarin Alberdien jou handvatten meegeeft om jouw huisvestingsconcept nog beter te maken en zo het gebouw belangrijke meerwaarde te geven. Tevens zal zij de betreffende minor behandelen als voorbereiding op de presentaties van de Young Professionals.  

Presentatie huisvestingsconcept: 

Studenten zitten volop in het proces om een huisvestingsconcept te creëren om een bestaand leegstaand gebouw weer belangrijke meerwaarde te geven. Het concept wordt gezamenlijk door 3 studenten gemaakt en tijdens deze ochtend aan jou gepresenteerd, waarna zij met jou in gesprek gaan om het concept verder aan te scherpen voor de officiële presentatie enkele weken later. Jij kan jouw (praktijk)kennis op dit vlak laten gelden en in contact komen met de nieuwe generatie vastgoedprofessionals. 
Het betreffende gebouw bevindt zich in Den Haag en zal de deelnemers vooraf toegestuurd worden zodat zij bekend zijn met de case. 

Programma: 

09:00 uur Inloop met koffie/thee
09:30 uur Start speedcollege
10:15 uur Roulerende presentaties en brainstorm huisvestingsconcepten met Young Professionals
12.00 uur Samenvatting en afronding
12.15 uur Gezamenlijke lunch (ook mee te nemen) en netwerkmoment
13.15 uur Einde 

 

Meer over de opleiding: 

Binnen de minor Real Estate op de Haagse Hogeschool maken ruim 30 studenten kennis met een verdieping op vastgoedmanagement. Het doel van deze minor is om de student niet alleen een oriëntatie in de wereld van real estate te laten ervaren, maar ook een theoretische verdieping aan te bieden op enkele kernaspecten van het vakgebied. In deze minor wordt een brede definitie gehanteerd van real estate en vastgoedmanagement en passeren verschillende betrokken actoren de revue. De student is aan het eind van deze minor een aspirant gesprekspartner van diverse actoren betrokken bij verschillende vastgoedmanagementprocessen. In trefwoorden komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: vastgoedmanagement, vastgoedprocessen, specifiek vastgoed en huisvestingsmanagement waaronder specifieke financiële en juridische aspecten.

De student zal ook kennis maken met de herbestemming of transformatie van vastgoed. Hij of zij zal zich snel en effectief een beeld moeten vormen van betrokken actoren bij een leegstaand gebouw: op welke manier kan een leegstaand gebouw weer een belangrijke meerwaarde vormen? Het begrip rendement speelt hierin een belangrijke rol. Rendement kent een overduidelijke financiële kant, maar kan voor verschillende actoren op een andere manier worden uitgelegd. De student wordt uitgedaagd om voor een leegstaand gebouw een nieuw huisvestingsconcept te formuleren.

 

VGME leden ontvangen 4 PE punten voor deelname aan deze ochtend.

Realisatie: verenigingenweb