Nieuws

 • Inspirerende Vastgoedsociëteit 'Technologie als fundatie van vastgoed'

  Technologie, innovatie en digitalisering is niet meer weg te denken binnen het vastgoed, met als doel een betere vastgoedomgeving te creëren. Wouter Truffino – oprichter van Holland ConTech & PropTech en top 10 influencer in de wereld – zoomde op 7 november 2019 tijdens de Vastgoedsociëteit 'Technologie als fundering van vastgoed' in op de laatste technologische ontwikkelingen binnen het vastgoed. Jochen van Lysebettens - Business Developer bij Nanopixel - legde aansluitend uit waarom het hoog tijd is om technologie op een slimme manier in te zetten voor de high end vastgoedsector.
  Lees hier meer en bekijk de foto's van deze zeer inspirerende en energieke avond.

  lees meer
 • Het nieuwe ontwikkelen: integrale aanpak en een lange adem

  Barbara Kramer - REMARK

  Gebiedsontwikkeling gebeurt vaak gefragmenteerd en gebaseerd op emotie. Verbetering van een wijk wordt van oudsher vaak vanuit één kant ontwikkeld, zonder te kijken naar juist de combinatie van factoren die nodig is voor succes. Een nieuwe wijk bouwen leidt nog niet tot een leefbare plek, of minder schoolverlaters. Met een integrale aanpak komen alle partijen samen die relevant zijn voor een gebied, en vergroot hun gedeelde visie de kans op succes. Lees hier het volledige artikel.

  lees meer
 • Loek Langezaal draagt VGME voorzitterschap over

  Na 8 jaar als voorzitter van de Stichting Vastgoed Managers-Expert (VGME) actief te zijn geweest heeft Loek Langezaal RVGME besloten zijn functie als voorzitter per 1 januari 2020 over te dragen. Zowel het VGME bestuur als de Raad van commissarissen zijn unaniem geweest in het benoemen van Robbert Geerlings RVGME als nieuwe voorzitter van VGME.

  Loek Langezaal RVGME: “Ik kijk met veel genoegen en plezier terug naar de afgelopen jaren waarin ik het ledenaantal van de VGME heb zien groeien en waarbij wij met zijn allen een aantal belangrijke mijlpalen hebben bereikt. Eind van dit jaar zullen we als bestuur het nieuwe logo en de huisstijl van VGME presenteren, zodat VGME zich op 1 januari 2020 met nieuw elan in de vastgoedmarkt als kennisnetwerk kan manifesteren en nog beter aansluit op de doelgroep waar VGME voor staat.” 

  Professionalisering Stichting VGME

  De professionalisering van de Stichting, de invoering van de kennismethodiek om te werken aan Permanente Educatie van de leden en de daaraan gekoppelde Masterclasses en Vastgoedsociëteiten zijn een succes en worden door eenieder gewaardeerd. De PE systematiek is aantoonbaar succesvol en is complementair geworden aan dezelfde systematiek in andere branches.

  Ook de samenwerking met en binnen het Bestuur, de Raad van Commissarissen, de commissie Toelating en Opleiding, het huidige Q-team, evenals het evenementenbureau en het administratiekantoor hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan waar VGME nu staat. En ook de komende jaren zal er veel tijd besteed worden om VGME verder te ontwikkelen als een onmisbaar kennisnetwerk binnen de vastgoedsector.

  Loek Langezaal VGME: “Het behaalde resultaat kan niet tot stand komen zonder de inzet van al deze personen die vaak op vrijwillige basis een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van VGME leveren. Eenieder wil ik hiervoor dankzeggen, want alleen met de inzet en betrokkenheid van hen is dit allemaal mogelijk.”

  Overdracht voorzitterschap tijdens Vastgoedsociëteit

  Op 7 november 2019 vindt tijdens de Vastgoedsociëteit de officieuze overdracht van het VGME-voorzitterschap plaats. De bijeenkomst heeft als onderwerp ‘technologie als fundatie van vastgoed’ met keynote van Wouter Truffino, oprichter van ConTech en PropTech en top 10 influencer in de wereld. Leden kunnen zich via deze link kosteloos aanmelden; externen zijn welkom tegen betaling doormiddel van het sturen van een email

  lees meer
 • Rotterdam klimaatneutraal

  Barbara Kramer - REMARK

  Je kan het dak op: hoe Rotterdam klimaatneutraal wordt
  Sinds het klimaatakkoord van Parijs is aandacht voor klimaatverandering niet meer weg te denken. Ook in Rotterdam. Dacht de stad 10 jaar geleden nog na over mogelijke scenario’s als gevolg van klimaatverandering, tegenwoordig is het vanzelfsprekend en urgent. Net als in de rest van Nederland komen initiatieven op, en daarmee nieuwe uitdagingen, innovaties, veranderende rollen en regelgeving. Lees hier de complete rapportage (exclusief voor leden).

  lees meer
 • VGME certificaten uitgedeeld!

  Leden met 40 of meer PE punten hebben in juli hun VGME certificaat mogen ontvangen. Ruim 30% van de leden heeft dit mooie aantal ondertussen behaald en het bestuur verwacht dat dit aantal komend jaar nog flink zal stijgen. 

  De Permanente Educatie (PE) systematiek is drie jaar geleden door VGME geïntroduceerd. Hierin is opgenomen dat VGME leden binnen een periode van drie jaar minimaal 40 PE punten behaald dienden te hebben om als persoon in het VGME register geregistreerd te blijven. Deze pilot is laatst door het VGME bestuur verlengd met één jaar. Het VGME-register blijft tot 1 juli 2020 ongewijzigd; na 1 juli 2020 kunnen enkel VGME leden die binnen de daarvoor aangegeven jaren 40 PE punten of meer hebben behaald, en vervolgens jaarlijks 15 PE punten halen, in het register geregistreerd blijven.

  lees meer
 • Masterclass 'De klimaatbestendige stad'

  "Rotterdam is nu nog koploper vervuiling, maar we willen binnen 10 jaar koploper duurzaamheid zijn.” Arno Bonte, wethouder duurzaamheid en energietransitie. Een groot onderdeel van deze aanpak is de aanleg van groene daken in Rotterdam, welke een groener aanzien geven, een buffer bij regenafvoer vormen en voor een langere levensduur van een dak zorgen. Van der Tol B.V. en AM werken met de Gemeente Rotterdam aan een groenere, gezondere en leefbaardere stad en gaven deze dag meer inzicht in hun duurzame aanpak. Lees hier meer over deze inspirerende middag. 

  lees meer
 • Masterclass 'Studentenhuisvesting als aanjager van het nieuwe wonen in de stad'

  Sprekers van Pop-up City, The Class of 2020 en Greystar deelden hun uitgebreide kennis over 'living as a service' tijdens de Masterclass 'Studentenhuisvesting als aanjager van het nieuwe wonen in de stad'. De middag begon met een interessante rondleiding over OurCampus en OurDomain, waarna de aanwezigen plaatsnamen op de tribune van de lounge, tussen de biljarttafel en de flipperkast waar even daarvoor studenten hun studiepauze nog doorbrachten. Lees hier meer over de Masterclass en bekijk de foto's. 

  lees meer
 • Bijzonder geslaagde Masterclass 'De alternatieven voor gasloos bouwen'

  De volledig volgeboekte Masterclass 'De alternatieven voor gasloos bouwen' op 8 mei jl. in De Rotterdam was een middag gevuld met enorm veel kennis. Maar liefst vijf sprekers deelden hun kennis over onderstaande onderwerpen, waarop interessante discussies met de zaal volgden. Lees hier meer, bekijke de foto's en download de presenaties van de sprekers om nog meer kennis op te doen. 

  lees meer
 • Een bijzonder inspirerende dag tijdens de VGME Vastgoedsociëteit 'De Klimaattafel'

  De uitzonderlijke VGME Vastgoedsociëteit 'De Klimaattafel' met presentaties van Diederik Samsom en Marcel de Boer (Troostwijk Group) vond plaats in het  Louwman Museum te Den Haag. Lees hier het verslag en bekijk de foto's. 

  lees meer
 • Terugkijken en vooruitbewegen

  Barbara Kramer - REMARK

  Terugkijken en vooruit bewegen: in gesprek met Jan van Zuijlen, een van de Q-teamleden van VGME. Het Q-team is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de programma’s en visie binnen VGME als van kennisdeler in de vastgoedbranche. We spreken Van Zuijlen over VGME en de huidige trends. 

  De Q van kwaliteit

  Jan van Zuijlen vormt samen met drie andere leden het Q-team binnen VGME; zij bewaken de kwaliteit van de events en zorgen ervoor dat VGME als brancheorganisatie aansluit bij de kenniswensen van de leden. ‘Kennisdeling is een belangrijke pijler van VGME,’ vertelt Van Zuijlen. ’Hoe kunnen we een platform bieden waarmee we kennis zo optimaal mogelijk verspreiden en onze eigen leden actief hun kennis kunnen verdiepen én delen? Als VGME willen we elkaar over actuele onderwerpen informeren, onder andere door bijeenkomsten en masterclasses.’

  In 2018 werden er enquêtes onder de leden gehouden. Daaruit bleek dat de masterclasses en bijeenkomsten goed bevallen zijn. Van Zuijlen: ‘We zijn thematisch goed bezig. Wat het meest aanspreekt zijn combinaties van trends; wat gebeurt er bijvoorbeeld rondom circulariteit, gekoppeld aan de trend van impact investing? We zoeken steeds de beste sprekers bij actuele onderwerpen, dat werkt! Die lijn willen we doortrekken in het nieuwe jaar.’ 

  Terugkijken en voorspellen

  Van Zuijlen deelt – als kennisdeler – ook graag de trends die hem het afgelopen jaar in de vastgoedmarkt opvielen: ‘Er is nog steeds veel geld bij beleggers om te investeren, maar waakzaamheid is geboden. Iedereen voelt dat we aan de bovenkant van de cyclus zitten. We zien ook nieuwe spannende ontwikkelingen en technologieën. PropTech bijvoorbeeld: het toepassen van nieuwe technieken in bestaande gebouwen, zoals het monitoren van vastgoed middels sensoren, IoT en AI om vervolgens via data-analyse het gebouw beter te laten functioneren. Of ConTech, de verdere automatisering en digitalisering die we inzetten om te bouwen. 

  Veel ontwikkelingen staan nog in de kinderschoenen, geeft Van Zuijlen toe, maar dat maakt ze niet minder belangrijk. ‘Ik zie nieuwe dienstverlening ontstaan, zoals Building as a Service: een gebouw of ruimte als dienst, gemakkelijk aan te passen aan de wensen van de klant. Dit gebeurt al wel, maar wat als we anders gaan kijken naar de hardware: laat een leverancier niet alleen de bouwmaterialen leveren, maar daar ook eigenaar van blijven. Met kopieermachines en verlichting kan het al, waarom niet met een heel gebouw? Als een leverancier zelf verantwoordelijk blijft en nauw betrokken is bij de gebruiker, zie je dat de innovatiecurve stijl omhoog gaat. De leverancier heeft er direct baat bij dat het product langdurig goed blijft functioneren. 

  In 2019 zoeken we nog meer de verbinding op 

  Bij VGME blijven we het komend jaar doorpraten over de nieuwste trends en ontwikkelingen. Circulariteit, PropTech en BaaS zijn daarbij voor Van Zuijlen ook komend jaar de hot topics.

  Ook denkt het Q-team na over manieren om de kennis van de oudere generatie door te geven aan jongere leden. Bijvoorbeeld door bijeenkomsten te organiseren rond een thema en daar leden vanuit verschillende generaties en disciplines bij elkaar te zetten. Van Zuijlen: ‘In kleiner comité kunnen mensen meer op de inhoud in, hun ervaring en oplossingen uitwisselen. Vaak is er 1 innovatie die door iedereen apart wordt ontwikkeld, dat is eigenlijk zonde. We zouden steeds meer naar keteninnovatie moeten gaan, want ieder vanuit zijn eigen discipline alleen werkt onvoldoende. De krachten bundelen, dat willen we nóg meer uitwerken in het nieuwe jaar.’ 

  lees meer

Realisatie: verenigingenweb