Nieuws

 • Houvast voor vastgoed - the next generation

  Barbara Kramer - REMARK

  Vastgoedmanagement toen en nu: er is heel wat veranderd! Zowel de oprichters van VGME als docenten van de vastgoedopleidingen hebben hun kijk op de branche, en de toekomst van VGME: hoe kan deze een rol blijven spelen in het verbinden van professionals en het delen van kennis, nu én in de volgende generatie?

  Hoe het begon

  ‘Ik weet het begin van VGME nog precies’, vertelt Cees van Beukering RVGME, een van de oprichters van VGME: ‘We hadden een uitje bij Connexxion, via een cursist van onze post-hbo-opleiding Vastgoedmanagement. In de bus daarheen ontstond bij mij en Theo du Pree RVGME het idee om een club op te richten voor oud-cursisten. Om kennis te delen, bijeenkomsten te organiseren, elkaar te blijven zien.’ De club kwam er in 2002: VGME. 17 jaar later is het oorspronkelijke groepje van een paar man uitgegroeid tot meer dan 400 leden.

  De cursus die de aanleiding vormde, was de - uiteindelijke - post-hbo-opleiding die Van Beukering startte: ‘In de jaren ‘80 zetten we een cursus op om planmatig onderhoud te onderwijzen aan corporaties’, legt hij uit. ‘Dat was zo’n succes dat het zich uitbreidde naar andere bedrijven, en de Haagse hogeschool er een opleiding van wilde maken.’ Samen met Jan Naus ontwikkelde hij het lesmateriaal. Het resulteerde in de post-hbo-opleiding Systematisch Beheer en Onderhoud. Van Beukering: ‘Dat ging over vragen als: ‘Hoe ga je goed om met je portefeuille?’, ‘Hoe haal je een maatschappelijk en financieel rendement?’. Later veranderde het in de opleiding Vastgoedmanagement, die tegenwoordig wordt aangeboden door de Vastgoed Business School (VastgoedBS).’

   

   

   

   

   

   

   

  Vastgoedstudies werken samen met de branche

  Ook Ruud van Wezel en Hans Nieuwenhoven zijn, als docenten van de studie Facility Management (FM) aan de Haagse Hogeschool, bekend met de branche. Van Wezel vertelt hoe ze samenwerkingen aangaan met andere bedrijven vanuit de minor Real Estate: ‘We hebben contact met gemeenten en vastgoedeigenaars. Groepjes studenten krijgen een bestaand leeg gebouw toegewezen en moeten in 10 weken tijd een concept neerleggen. Ze zijn multidisciplinair; studeren Bouwkunde, HRM, commerciële economie, small business, retail management en Facility Management. Daardoor krijg je een andere blik op vastgoed.’

  Nieuwe generatie: wonen, werken en spelen

  ‘Het is echt een nieuwe generatie’, ziet Van Beukering. Tegenwoordig zijn het design thinkersdie nadenken over openbare ruimten. En er spelen andere thema’s. Vastgoedmanagementricht zich steeds meer op de klant, de customer journey, innovatie. En het gaat over onder andere big data, kunstmatige intelligentie, internet of things, circulaire economie, duurzaamheid.’ Sleuteltechnologieën die sociale en zakelijke weefsels veranderen, ook de vastgoedwereld. Dat doen we met vooruitziende kennisdragers van het Platform Economie & Ruimte.’

  Nieuwenhoven: ‘In het toekomstige vastgoedmanagement wordt de gebruiker van het vastgoed steeds belangrijker. Doordat zij bijdragen aan de kasstromen bepalen ze voor een belangrijk deel de vastgoedwaarde voor beleggers. De gebruikers staan daarom centraal in het moderne vastgoedonderwijs.’

  ‘Uit onderzoek blijkt dat de huidige generatie veel traditioneler is dan wordt gedacht,’ voegt Van Wezel toe. ‘Ze willen banen waar ze zich kunnen ontwikkelen, maar die ook zekerheid geven. Anders dan vroeger werkt vastgoed niet meer voor het vasthouden en aantrekken van millennials. Ze willen wel een koophuis, maar niet te ver forenzen. Dat blijkt ook uit onderzoeken van CBRE.’

   

   

   

   

   

   

   

  VGME en de next generation: win-win

  Van Beukering: ‘VGME is altijd bedoeld geweest als een manier om kennis te delen én in contact te blijven met anderen in de markt. Dan lever je een bijdrage aan actualiteit en professionaliteit die de vastgoedmanager van de toekomst nodig heeft.’

  ‘Vanuit de minor Real Estate stromen veel studenten als young professionalnaar de vastgoedpraktijk,’ vertelt Nieuwenhoven. ‘De gastdocenten kunnen jong talent al vroeg scouten. De opleiding is bij de samenwerking met VGME gebaat bij het afstemmen van het onderwijs op de vastgoedpraktijk. Een win-win situatie!’

  Ook Ruud van Wezel ziet de waarde in van een kruisbestuiving tussen beginnende en meer ervaren vastgoedprofessionals. ‘Zo’n event als ‘Ronde tafel met Young Professionals FM en RE' dat we binnenkort organiseren met VGME, daar hebben alle partijen wat aan. De ouderen kunnen hun kennis overdragen: hoe het vak er concreet uitziet, hoe complex het kan zijn. Van de young professionalsleren ze over IT, het inzetten van online; social media. Zo leren ze van elkaar.’

   

  Auteur: Barbara Kramer - REMARK
  Publicatiedatum: december 2018

   

  lees meer
 • Zonnepanelen, windenergie en verduurzaming - it’s all in the mix

  Barbara Kramer - REMARK

  ‘We zitten nu in de herfst. Niet warm, veel wind: een goede periode voor zonnepanelen.’ Tycho Tomassen en Tanju Özel kunnen het weten: vanuit bedrijf HVE adviseren ze bedrijven over het verduurzamen van vastgoed. Zo zijn er veel verschillende geluiden over de nieuwste ontwikkelingen; voor Tycho en Tanju kan het niet snel genoeg gaan!

   

  Verduurzamen is regisseren

  ‘Ik zie ons vooral als regisseurs van energiesystemen’, begint Tycho. ‘We kijken naar het gebouw, maar ook de lokale omstandigheden en op welke manier we gebruik kunnen maken van de wetgeving. En natuurlijk welke duurzame methoden we in moeten zetten.’

  Zonne-energie is slechts één manier van duurzaam energie opwekken. Er is steeds meer op de markt en de innovaties gaan snel. Wie duurzaamheidsoplossingen zoekt, heeft veel keus: er zijn verschillende soorten zonne- en windenergie, of combinaties daarvan, maar ook warmtepompen en speciale folies. ‘Door innovatie zijn er tegenwoordig veel manieren om te verduurzamen’, legt Tycho uit. ‘Alle vormen renderen bovendien steeds beter, vult Tanju aan. ‘Het traditionele zonnepaneel is nog steeds zeer rendabel, maar soms kan het simpelweg niet geplaatst worden, bij een monumentaal pand bijvoorbeeld. Dan zijn dakpannen met zonnecellen een geweldige oplossing. Dat soort nieuwe producten, daar worden we blij van’.

  Zonder handen

  Innovatie en duurzaamheid lijken hand in hand te gaan. ‘Ik verwacht zelfs dat er heel binnenkort geen mensenhanden meer aan te pas komen’, voorspelt Tomassen. ‘Dat een dak van zonnecellen prefab gemaakt wordt en door robots op het huis geplaatst wordt - dat kan waarschijnlijk volgend jaar al.’ Tanju: ‘En zonnepanelen van kunststof; dat is zó knap. In de verdere toekomst verwacht ik dat elk oppervlak energie kan opwekken, zelfs jaloezieën en verf.’

  Tycho ziet ook de keerzijde van al die opties: ‘Bedrijven verdwalen soms in alle opkomende mogelijkheden. En ze moeten bij hun keuzes rekening houden met een hoop omstandigheden: hoe zit het met subsidie, wat is het energieverbruik? Maar vooral: waar wil je heen, wat is je doel? Dat kunnen we niet genoeg benadrukken: “Kijk verder vooruit”.’

  Tegenkrachten

  Niet iedereen is enthousiast over de huidige verduurzamingsontwikkelingen, sceptici wijzen op kinderziekten en innovaties die mooier lijken dan ze zijn. ‘Verleden tijd’, vindt Tycho. ‘De kinderziekten zijn over, maar je moet het systeem wel optimaal op elkaar laten aansluiten. De mix van oplossingen, daar geloof ik heel erg in. En het moet aantrekkelijk zijn voor mensen om de investering te doen. Niet alleen zakelijk, ook particulier.

  Tanju: ‘De wetgeving neemt toe, subsidie neemt af. Maar de verkoop blijft doorgaan. Voor veel mensen is het een investering om te besparen. Er zijn altijd mensen die niet mee willen doen, die hun huis niet willen aanpassen, of op gas willen blijven koken. Maar het is wél de toekomst. Straks noemen we het niet eens meer duurzaamheid, maar is het gewoon de standaard. En dat is sneller dan we denken.’

  lees meer
 • Twee nieuwe bestuursleden CREME Nederland

  Voor de zomervakantie was Ronald Hack van Achmea al toegetreden tot het bestuur van CREME Nederland. Maar daar houdt het niet bij op. Deze maand komen er nog eens twee nieuwe bestuursleden bij. Het bestuur bestaat momenteel uit zes personen die de leiding geven aan hét onafhankelijke eindgebruikersplatform voor de Corporate Real Estate Manager die zich bezighoudt met huisvesting/vastgoed op strategisch niveau.

  Oorzaak

  De reden waarom er meer personen toegetreden zijn tot het bestuur is de exceptionele groei van het ledenaantal. Inmiddels telt het vereniging ruim 160 leden die in Nederland ruim 40 miljoen m2 vastgoed in beheer hebben. Hierdoor is CREME Nederland de spreekbuis voor de eindgebruiker en komt er veel op de vereniging af.

  Introductie Agnes van Klaveren

  Agnes is al geruime tijd werkzaam binnen het internationale domein van Rabobank. Sinds 2014 is zij verantwoordelijk voor de Buitenlandse Vastgoed portefeuille van de bank. Daarbij valt de gehele coördinatie van het vertalen van de internationale bedrijfsstrategie naar de vastgoed portefeuille en het beheer hiervan onder haar aandachtsgebied.
  De bank is enorm in beweging door de digitalisering in de financiële sector, en internationaal zijn de vastgoed markten zeer divers, dynamisch en uitdagend.Een geweldig “speelveld” waar enorm veel gebeurd.
  Agnes over haar bestuursfunctie bij CREME Nederland: “Ik verheug mij hier echt op”. In de afgelopenperiode ben ik erg enthousiast geworden over het eindgebruikersplatform en als bestuurslid wil ik graag een bijdrage leveren aan het uitwisselen van kennis, het zoeken naar samenwerking en innovatie te bevorderen onder de leden.

  Introductie Marijn Dekker

  Marijn heeft een achtergrond in huisvestingsadvies en projectontwikkeling. Sinds 2013 is hij werkzaam bij TBI, waar hij verantwoordelijk is voor de huisvestingsstrategie en de implementatie daarvan.
  TBI is een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. De groep kenmerkt zich als een wendbare netwerkorganisatie. De TBI-ondernemingen beschikken over hoogwaardige, specialistische expertise op het gebied van Techniek, Bouw en Infra.
  Marijn over zijn toetreding tot CREME Nederland: “Mijns inziens is CREME Nederland de ultieme organisatie die kennis met elkaar kan delen en ook echt als onafhankelijk platform naar bijvoorbeeld overheden kan optreden namens haar leden. Ik zou graag een bijdrage leveren aan het verder ontsluiten van de kennis en kunde van onze leden en een actieve rol spelen in de maatschappelijke discussies voor zover deze ons vakgebied betreffen.”

  Vertaalslag naar kwaliteit

  We willen intensief gaan samenwerking met andere instanties. En om dit goed op te pakken en beter te stroomlijnen zijn er meer handen nodig. Daarnaast willen we ook verder met de onze werkgroepen:

  1. Vraag & aanbod: Onderlinge contacten beter benutten om rechtstreeks zaken te doen 

  2. Opleidingen: Om het opleidingsniveau van de leden te verhogen

  3. ROZ: Opkomen voor de belangen van de eindgebruiker

  Kortom; er liggen genoeg uitdagingen voor het nieuwe bestuur.

  Vereniging CREME Nederland

  Corporate Real Estate Management Executives Nederland is hét onafhankelijke eindgebruikersplatform voor de Corporate Real Estate Managers die verantwoordelijk zijn voor de huisvesting/vastgoed op strategisch niveau.
  De vereniging CREME Nederland is in 2005 opgericht en organiseert bijeenkomsten, waarbij de uitdagingen/problemen/wensen van de leden centraal staan. Momenteel heeft de vereniging ruim 150 leden, die in totaal ruim 40 miljoen m2 vastgoed in beheer hebben.

  lees meer
 • VGME Artikel 'Voorbij levenslang: start van het Bajes Kwartier'

  Barbara Kramer - REMARK

  Donderdag 4 oktober organiseerde VGME een Vastgoedsociëteit voor haar leden. Dit keer in restaurant A Beautiful Mess, in de oude wasserette van de voormalige Bijlmerbajes. Hoofdspreker was de projectontwikkelaar, die de tender won om het terrein te ontwikkelen tot een groene, energieneutrale stadswijk: het Bajes Kwartier.

  ‘Design, werken en wonen’, dat zijn onze thema’s van het te ontwikkelen Bijlmerbajesterrein.’ vertelt Eva Hekkenberg, projectdirecteur van Bajes Kwartier Ontwikkeling C.V. Deze projectontwikkelaar (een samenwerking van AT Capital, Cairn en AM) won de tender die het Rijk - als eigenaar - uitschreef voor de transformatie van de oude gevangenis. Aan een volle zaal vertelt ze over dit proces, met een foto van Holleeder als aftrap: ‘Dit is zo’n typisch beeld dat we hebben bij de oude Bijlmerbajes. De boeven die er zaten. Het gesloten karakter.’

  Hekkenberg licht toe hoe het team de tender invulde: ‘De Bijlmerbajes had resocialisatie als uitgangspunt; de zes torens lijken meer op een woonwijk dan een gevangenis. Dat was ook het startpunt voor ons project.’ Het consortium, AM, Cairn en AT, won de tender met een voorstel voor een energieneutrale, dynamische woonwijk. Het sloot naadloos aan op hun onderzoek naar Healthy Urbanism, over het ontwikkelen van gezonde verstedelijking.

  Circulariteit als voorwaarde

  Stedenbouwkundige Johan Snel, lid van het ontwerpteam van Bajes Kwartier, neemt het sprekersstokje over: ‘De locatie heeft de perfecte grootte om écht iets van betekenis te doen en (duurzame) dingen uit te testen. We erkennen de erfgoedwaarde maar maken er ook een hedendaagse plek van. En we proberen zoveel mogelijk circulair te werken.’

  De tralies worden balkonhekjes, oude gevangenisdeuren worden gebruikt voor bruggen. ‘Wat eerst de gevangenen afsloot van de wereld, wordt nu een middel om te verbinden. Ook die symboliek spreekt ons aan’, vertelt Snel. ‘We nemen afscheid van de bajes, en (her)gebruiken díe delen die waarde hebben voor de toekomst.’

  Voorwaarden en bewoners

  De bewoners van het kwartier krijgen een actieve rol in de energieneutrale doelstelling. Dat niet alleen de gebouwen aan voorwaarden moeten voldoen horen we ook van spreker Bart de Groot, creatief ontwikkelaar van ‘Project CoDe’: invulling van de locatie waar we vanavond de presentatie bijwonen. Een dynamische plek voor kunstenaars, ateliers en studio’s. Ook komt er een restaurant. ‘Kunst is belangrijk voor een stad, elke plek waar mensen wonen’, legt hij uit. ‘Dit project is ook innovatief in de benadering van haar bewoners. In plaats van ‘welke ruimte moet nog worden verhuurd’ gaat het om: ‘welke soort bewoner past hierbij?’

  Na de presentaties begint de borrel, gasten zoeken elkaar op en wisselen kaartjes uit. Buiten wordt een barbecue aangestoken. Alleen de grote blauwe wasmachines herinneren nog aan de tijd dat dit een wasserette was. Het kleurrijke restaurant met een grote bar in het midden is een uitnodigende plek met heerlijk eten. Dat het Bijlmer Kwartier nu al opzien baart is merkbaar onder de aanwezigen. ‘Uitdagend, ambitieus’, zijn woorden die vaak vallen. Maar ook ‘Spannend, dit project!’, en: ‘Het gaat ze zeker lukken.’ Eén ding is zeker, er wordt van alle kanten reikhalzend uitgekeken naar de ontwikkelingen die hier de komende jaren tot stand komen!

  Quotes:

  ‘De Bijlmerbajes is een icoon, transformatie is dan heel interessant.’
  ‘Dit project gaat lukken, vooral op deze locatie.’

  Ben van den Berg (Rijksvastgoedbedrijf)

   

   

  ‘Mooi dat er bij dit project niet wordt gedacht vanuit leegstand. De aandacht ligt op circulariteit, en het betrekken van de juiste mensen om een fijne leefomgeving neer te zetten.’

  • Debby Baak, Floris Komor (VPS leegstandsbeheer)

   

   

  'Een spannend project! Het gaat zeker lukken, goede begeleiding en participatie zijn daarbij belangrijk. Een mix van enthousiaste bewoners die de commitment aangaan en zélf hun succes bepalen.'

  Ate Wijdeveld (Qteam VGME)

   

  ‘Het is een interessant project, waar ook communicatie een belangrijke rol speelt. En hoe zet je het in de markt? Dat lijkt me heel spannend.’

  Nellie Rietkerk (Hoogvliet Beheer B.V.)

   

   

  ‘Leuk om te horen hoe een projectontwikkelaar zo ‘out of the box’ denkt.’
  ‘Ik heb een paar mooie tips gehoord over duurzaamheid en ontwikkeling. Hoe je je partners daarin betrekt, en dat je soms pro-actief moet zijn naar bewoners toe.’
  ‘Niet ontwikkelen is stilstaan, dat idee vind ik enorm goed aan dit project.’

  Annemieke Boiten (Gemeente Rotterdam)

   

   

  Het complete fotoalbum van de Vastgoedsociëteit is hier te zien. 

  lees meer
 • Geslaagde Vastgoedsociëteit Circulariteit in het Bajes Kwartier

  Op 4 oktober 2018 vond de Vastgoedsociëteit 'Circulariteit in het Bajes Kwartier' plaats op een bijzondere locatie met bijzondere sprekers. In de Bijlmer Bajes te Amsterdam deelden AM en CODE hun plannen voor dit zeer interessante project. 

  Wie kent ze niet, de ongenaakbare torens van de Bijlmerbajes in Amsterdam, langs de spoorlijn naar Utrecht. De komende jaren krijgt dit gebied een compleet andere uitstraling en gebruik. AM won de competitie die door het Rijksvastgoedbedrijf werd uitgeschreven en neemt het gevangenisterrein in zijn geheel over. Om er een energieneutrale en groene stadswijk van te maken: het Bajes Kwartier.

  De hoofdstedelijke bouwproductie krijgt met Bajes Kwartier een forse impuls: circa 1.350 woningen worden hier toegevoegd, van betaalbare starterswoningen tot en met exclusieve huizen en zorgwoningen. Dertig procent wordt in de sociale woningbouw gerealiseerd. Daarnaast is er veel aandacht voor andere functies, zoals een design cluster, horeca en een gezondheidscentrum. Alle gebouwen worden volledig energieneutraal, waarbij onder meer windenergie wordt gewonnen door de toepassing van dakelementen met ingebouwde windturbines. Ook wordt het organisch afval uit de wijk omgezet in stroom voor de (gasloze) woningen.

  Circulariteit is een van de kernwaarden van het plan. Van de zes torens worden er vijf gesloopt; het bouwafval hiervan wordt voor 98 procent opnieuw gebruikt. Dit gebeurt op uiteenlopende manieren. Zo vormt de straks de bestaande verbindingsstraat de plint van de nieuwe woongebouwen en worden gevels van de gevangenistorens gebruikt voor studentenwoningen. Zelfs de oude tralies komen terug, maar nu als balkonhekjes. Het verleden krijgt daarmee op een bijzondere manier een eigen plek in het nieuwe kwartier. De zesde toren die behouden blijft, wordt getransformeerd tot een ‘groene toren’ met een verticaal park en stadslandbouw. AM gaf onze leden tijdens deze Vastgoedsociëteit een exclusieve inkijk in haar plannen voor dit bijzondere project. 

  Het 'hart van het Bajes Kwartier' wordt de creatieve hub van het Bajes Kwartier, waar onder andere kunstenaars en designers hun atelier openstellen voor publiek en verschillende horeca gelegenheden bezoekers uit het hele land zal trekken. CODE vertelde meer over de plannen voor de inrichting van dit gebied. 

  Meer foto's van de Vastgoedsociëteit zijn hier in te zien. 

  lees meer
 • Circulair vastgoed: trend van de toekomst

  Barbara Kramer - REMARK

  Circulaire mindset van start
  De Nederlandse overheid wil in 2050 een circulaire economie hebben: geen verspilling of afval meer, maar grondstoffen als onderdeel van grondstofkringlopen. Nieuwe initiatieven en inspirators komen op, die zich laten leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet (alleen) wat op dit moment haalbaar is. Samenwerking tussen bedrijven en branches is daarbij van groot belang.
  Ook in vastgoed zien we toepassingen van circulariteit opkomen, met als doel een toekomstbestendige sector. ‘Circulair vastgoed’ betekent het voorkomen van verspilling van grondstoffen en de terugloop van financiële waarde.

  Het nieuwe bouwen

  In de vastgoedbranche is circulariteit een hot item. Het ‘nieuwe bouwen’ staat voorop: LEAN, circulair en energieneutraal. Maar hoe kunnen we een volledige, succesvolle circulaire branche realiseren? Van materiaal tot proces, als individueel bedrijf en als deel van de keten?

  Als voorbeeld voor het nieuwe bouwen wordt wel het duurzame The Edge genoemd; het gebouw dat meer levert dan het vraagt. Dat is een mooi voorbeeld van geslaagde circulaire nieuwbouw. Maar als een circulaire economie het alleen van nieuwbouw moet hebben is het moeilijk de doelstellingen op tijd te halen. Juist bestaand vastgoed biedt kansen voor circulariteit, door verspilling te verkleinen en vernieuwingen door te voeren. Sloopafval kan bijvoorbeeld uitstekend gebruikt worden in nieuwe ketens. En transformatie van (kantoor)panden is soms een goede oplossing voor leegstand.

  In andere gevallen is het juist belangrijk om een bestaand gebouw duurzaam te renoveren zodat het haar oorspronkelijke functie (weer) kan vervullen. En soms is transformatie van één gebouw niet genoeg. Het levert dan pas echt wat op als er op gebiedstransformatie wordt gestuurd.

  De Bijlmerbajes: circulaire gebiedsontwikkeling

  Gebiedsontwikkelaar AM won de competitie van het Rijksvastgoedbedrijf voor ontwikkeling van de voormalige Bijlmerbajes. AM wil hiervan een energieneutrale en groene stadswijk realiseren, vertelt directeur Ronald Huikeshoven in een interview op cobouw.nl: ‘De wijk op de plaats van de voormalige Bijlmerbajes wordt autovrij, duurzaam en circulair […]. Op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en mobiliteit hebben we de lat echt hoog gelegd.’

  Vooral circulariteit is belangrijk in het project. De daken leveren windenergie, organisch afval uit de wijk wordt omgezet in stroom. Zelfs de oude tralies komen terug, als balkonhekjes van nieuwe woningen. Huikeshoven: ‘Je moet het breed zien. Het heeft ook te maken met: wat doe ik met het afval van de huishoudens en wat doe ik met het water.’

  Meld je aan voor de themabijeenkomst

  Op 4 oktober organiseert VGME een bijeenkomst in de voormalige Bijlmer Bajes over dit onderwerp. Ontwikkelaar AM is gastspreker en zal vertellen over de realisatie van het Bajes Kwartier. Inschrijven kan tot 28 september via Mijn VGME.

  lees meer
 • VGME Zomerreeks: Woningmarkt onder druk

  Barbara Kramer - REMARK

  'Door samen te werken met vakgenoten hoop ik van waarde te kunnen zijn voor het netwerk van VGME’Zo stelde Robbert Geerlings zich voor als nieuwe secretaris van het VGME-bestuur. We spreken hem ruim een maand later. Over de huidige branche-ontwikkelingen en zijn verwachtingen voor de toekomst.   

   

  ‘De hele woningmarkt staat onder druk, niet één enkel aspect’, valt Geerlings met de deur in huis. ‘Alles werkt op elkaar in, dat maakt het zo complex.’ Als specialist in operationeel vastgoedmanagement bij Atrium Vastgoedmanagement zit hij er met zijn neus bovenop: van transformatie van oude kantoorpanden tot de veranderende rol van de makelaar.

  Gezonde kantorenmarkt

  ‘Transformatie van kantoren is een goede zet gebleken, dat zie je ook terug in ons werkgebied Den Haag’, vertelt hij enthousiast. Nog nooit werden daar zoveel kantoren getransformeerd, het aanbod daalde met 40%. ‘Het concept van werken verandert bovendien mee. Mensen werken vaker thuis, bedrijven spelen in op deelgebruik en flexibiliseren de capaciteitsbehoefte. Hele kantoorpanden stonden leeg, terwijl de omgeving juist verdichting van de stad zocht: méér woningen.’

  De afgelopen jaren werden in Den Haag lege kantoren omgebouwd tot bijna 5.000 woningen. Of zo ingedeeld dat het beter aansluit bij het huidige bedrijfsleven. Geerlings: ‘New Babylon is bij uitstek een voorbeeld van de ontwikkelingen in de Haagse markt. De eigenaresse speelt in op de marktvraag met een full-service officeconcept: huurders maken gebruik van high-end gemeenschappelijke faciliteiten, zoals restaurants, fitness-, vergader- en congresfaciliteiten.’

  Veranderende woningmarkt

  De kantorenmarkt wordt geleidelijk gezonder, ook de woningmarkt verandert. ‘Het hele proces van aan- en verkopen is in ontwikkeling,’ zegt Geerlings. ‘Er ontstaan creatieve concepten en nieuwe verhuur- en verkoopformules. Vanuit onze beheertak zien we veel mutaties. Vastgoedbeheerders zijn drukker met het verwerken van eigendomswisselingen. Huiseigenaren verkopen steeds vaker zelf, dus een makelaar moet op vernieuwende wijze toegevoegde waarde bieden. Binnenkort organiseren we daarom vanuit VGME een masterclass over ‘de rol van de makelaar’ (datum wordt later dit jaar bekend gemaakt).

  De taxateur is volgens Geerlings cruciaal bij de vraag hoe de huizenmarkt in de toekomst ontwikkelt. ‘Je ziet nu dat woningen voor veel meer geld worden verkocht dan ze waard zijn,’ licht hij toe. ‘Bij een taxatie wordt de marktwaarde vaak gekoppeld aan de koopprijs. Maar de waarde van een woning moet wél reëel zijn om als onderpand te dienen bij een bank. We willen geen huizen onder water meer.’ Geerlings benadrukt hoe belangrijk het is dat taxaties eerlijk en kloppend zijn: ‘Taxateurs worden tegenwoordig beter en strenger gecontroleerd, dat is een goede zaak. Maar marktwerking bepaalt óók de waarde van de woning. De vraag is dus wat de gepaste financieringswaarde is, zodat de banken de risico’s beperken en bewoners niet in de schulden komen.

  Toekomstmuziek

  Wat verwacht Geerlings de komende jaren? Hij denk even na. ‘Deze mate van oververhitting heb ik in jaren niet gezien. Na 2008 hadden we zo’n 8 jaar dat mensen hun huis niet kwijtraakten. Nu is de vraag naar woningen ongekend groot, mede door de lage hypotheekrente en maatregelen van de overheid. Maar het risico op een inzinking wordt ook steeds groter. Het is een terugkerende marktbeweging en een samenspel van verschillende krachten, ook van de overheid. Ik verwacht wel een tegenreactie. Na zo’n oververhitte markt komt altijd een ommekeer, dan wordt duidelijk of het vangnet van de banken en overheden heeft gewerkt.’

   

  Reageren op dit artikel? Praat hieronder met ons mee!

  lees meer
 • VGME Zomerreeks: Duurzaamheid

  Barbara Kramer - REMARK

  Zonnepanelen en gasloos wonen: duurzaamheid is de trend in de vastgoedbranche! Ook op de VGME Lenteborrel was het een veelbesproken onderwerp. De aanwezigen discussieerden hier in groepjes over een aantal thema’s. Het gesprek over duurzaamheid gaat verder met twee VGME leden: een energie-adviseur en een projectontwikkelaar.

  Inhaalslag of overhaast?

  ‘In 2020 moet Nederland 20 % minder CO2-uitstoot hebben; in 2050 volledig gasloos zijn. Daarom is er ineens zo’n haast.’ Gregory Perk RVGME volgt de regeringsmaatregelen voor duurzaam wonen op de voet. Zijn adviesbureau New Tech is gespecialiseerd in technische installaties in bestaande en nieuwbouw. Speerpunt: duurzaamheid van technieken. ‘Nederland liep echt achter op dit gebied,’ licht hij toe. ‘Duurzaam beleid is afgesproken op Europees niveau. Nederland is laat ingestapt en probeert nu een inhaalslag te maken.’

  Kan het voor Perk niet snel genoeg gaan, voor Mark Straver RVGME mag het wel wat voorzichtiger. Hij heeft als projectontwikkelaar en belegger te maken met de nieuwe regelgeving: ‘Ik kijk vanuit de huurder: is deze bereid om extra huur te betalen voor energiebesparing? Ik vind de huidige stimulatie van gasloos wonen overhaast. Veel is nog niet uitontwikkeld en er zijn te weinig alternatieven. Een gasloze woning betekent een fors hogere investering, én onzekerheid of het op termijn de juiste oplossing is.’

  Kosten en baten

  Ook Perk ziet een probleem bij het verhalen van de kosten. ‘De vraag blijft: “Hoe zet je een duurzame woning om in waarde?” Er kan nog niet bepaald worden wat een investering oplevert. Neemt een makelaar het mee in een taxatie als een woningeigenaar 15.000 euro investeert om een huis duurzaam maken? Betaalt een huurder meer voor een energiezuinige woning? Dat denk ik niet.’

   

   

   

   

   

   

  ‘Wij kijken vanuit rendement,’ zegt Straver. ‘De maatregel die er nu is – gasloos bouwen – gaat direct ten koste daarvan. Dat is niet erg als het de juiste oplossing is, maar ik vind het nog niet goed genoeg. Als projectontwikkelaar moet ik gewoon voldoen aan de regelgeving. Maar de kosten moeten wél ergens verhaald worden. Het kan niet allemaal: betaalbare huur én gasloos. Veel gemeenten beseffen dit niet. Bovendien is er te weinig focus op de bijkomende onderhoudskosten. Met steeds meer techniek in een woning neemt ook dat toe.’

  Kinderziekten

  Straver ziet het liefst experimenten op kleine schaal. ‘Onderzoek wat wel en niet werkt, ontwikkel verschillende alternatieven voor gas. Over een jaar of 15 zijn de kinderziektes eruit, en hebben we meer mogelijkheden om uit te kiezen. Dán die slag maken, dat lijkt mij beter.’ Perk gelooft meer in learning by doing: ‘Het is nu nog niet perfect, maar we moeten door - we hebben massa nodig om duurzaamheid te ontwikkelen. Dan kan het snel gaan. Kijk maar naar de korte periode waarin LED de gloeilamp verving én betaalbaar werd.’

  Duurzaam de toekomst in

  Bewustzijn is belangrijk, daar zijn beide heren het over eens. Perk: ‘Dwingende maatregelen zijn niet genoeg; er moet draagvlak komen vanuit de hele branche.’ ‘Een overgangsfase vind ik belangrijk,’ vult Straver aan. De huidige initiatieven zijn een prima begin, maar ik verwacht dat we straks nóg beter in staat zijn om duurzame woningen te realiseren. Zonnepanelen die veel meer opbrengst hebben, de ontwikkeling van zonneglas, waterstof als energiebron. Of iets totaal anders!’

   

   

   

   

   

   

  lees meer
 • Ronald Hack treedt toe tot het bestuur van CREME Nederland

  Deze week is Ronald Hack toegetreden tot het bestuur van CREME Nederland. Ronald is Corporate Real Estate Manager van Achmea.

  Introductie Ronald Hack

  Ronald is al ruim 5 jaar werkzaam bij Achmea en is als productowner verantwoordelijk voor Corporate Real Estate. Zijn directe aandachtsgebieden zijn het strategisch huisvestingsplan, vastgoedmanagement en coördinatie huisvestingsbehoefte. Achmea heeft het doel gesteld om terug te gaan naar 5 kernlocaties. Om het traject in goede banen te leiden is hij de dirigent van het programma “Centrale Sturing op Huisvesting”. Ronald streeft binnen zijn team naar een zelflerende, transparante en volwassen organisatie en stimuleert het nemen van eigenaarschap door collega’s.

  Meer halen uit de community

  Met de geruime kennis van Ronald haalt CREME Nederland een ware professional binnen haar bestuur. Iets waar ze enorm trots op zijn. “Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging. Als bestuurslid van CREME Nederland wil ik me hard maken dat leden meer uit dit eindgebruikersplatform kunnen halen. Wij zijn de belangenvereniging voor de eindgebruiker op het gebied van huisvesting/vastgoed. Er is enorm veel kennis aanwezig bij onze leden, maar het delen van deze informatie is nog lastig. Ik wil er mede voor gaan zorgen dat leden elkaar weten te vinden voor de juiste onderwerpen. Daarnaast dat wij als eindgebruikers ons meer gaan profileren en laten horen op de vastgoedmarkt. Ik ben klaar voor deze uitdaging.”

  Vereniging CREME Nederland

  Corporate Real Estate Management Executives Nederland [CREME] is hét onafhankelijke eindgebruikersplatform voor de Corporate Real Estate Managers die verantwoordelijk zijn voor de huisvesting/vastgoed op strategisch niveau.

  De vereniging CREME Nederland is in 2005 opgericht en organiseert bijeenkomsten, waarbij de uitdagingen/problemen/wensen van de leden centraal staan. Momenteel heeft de vereniging ruim 150 leden, die in totaal ruim 40 miljoen m² vastgoed in beheer hebben.

  Bestuur CREME Nederland:

  • Voorzitter Jeroen Heunen - PwC
  • Penningmeester Saskia van der Avort - CGI
  • Secretaris Rogier Hageman - Rijkswaterstaat
  • Bestuurslid Ronald Hack - Achmea
  lees meer
 • Toetreding VGME secretaris Robbert Geerlings per 1 juni 2018

  Wij zijn verheugd het nieuws te mogen delen dat Robbert Geerlings per vandaag als nieuwe secretaris binnen het VGME bestuur is toegetreden! Robbert stelt zich graag even voor en hoopt jou tijdens de PROVADA op 6 juni tussen 10.00 en 11.00 uur bij stand 1244 te ontmoeten. 

  "Per 1 juni 2018 ben ik toegetreden tot het bestuur van VGME in de rol van secretaris. Door samen te werken met vakgenoten in de vastgoedbranche hoop ik met mijn kennis en ervaring van waarde te kunnen zijn voor het netwerk van VGME. Ik zal mij ervoor inspannen om het netwerk van VGME uit te bouwen en aandacht te blijven geven aan de toegevoegde waarde die een netwerk als VGME heeft voor de vastgoedprofessional. Ik ben al geruime tijd werkzaam bij Atrium Vastgoedmanagement en Atrium Makelaars waar ik eindverantwoordelijk ben voor onze diensten gericht op het beheer, advies, verkoop en verhuur van woningen, bedrijfspanden en commercieel onroerend goed."

  lees meer

Realisatie: verenigingenweb