Nieuws

 • Masterclass 'Studentenhuisvesting als aanjager van het nieuwe wonen in de stad'

  Sprekers van Pop-up City, The Class of 2020 en Greystar deelden hun uitgebreide kennis over 'living as a service' tijdens de Masterclass 'Studentenhuisvesting als aanjager van het nieuwe wonen in de stad'. De middag begon met een interessante rondleiding over OurCampus en OurDomain, waarna de aanwezigen plaatsnamen op de tribune van de lounge, tussen de biljarttafel en de flipperkast waar even daarvoor studenten hun studiepauze nog doorbrachten. Lees hier meer over de Masterclass en bekijk de foto's. 

  lees meer
 • Bijzonder geslaagde Masterclass 'De alternatieven voor gasloos bouwen'

  De volledig volgeboekte Masterclass 'De alternatieven voor gasloos bouwen' op 8 mei jl. in De Rotterdam was een middag gevuld met enorm veel kennis. Maar liefst vijf sprekers deelden hun kennis over onderstaande onderwerpen, waarop interessante discussies met de zaal volgden. Lees hier meer, bekijke de foto's en download de presenaties van de sprekers om nog meer kennis op te doen. 

  lees meer
 • Een bijzonder inspirerende dag tijdens de VGME Vastgoedsociëteit 'De Klimaattafel'

  De uitzonderlijke VGME Vastgoedsociëteit 'De Klimaattafel' met presentaties van Diederik Samsom en Marcel de Boer (Troostwijk Group) vond plaats in het  Louwman Museum te Den Haag. Lees hier het verslag en bekijk de foto's. 

  lees meer
 • Terugkijken en vooruitbewegen

  Barbara Kramer - REMARK

  Terugkijken en vooruit bewegen: in gesprek met Jan van Zuijlen, een van de Q-teamleden van VGME. Het Q-team is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de programma’s en visie binnen VGME als van kennisdeler in de vastgoedbranche. We spreken Van Zuijlen over VGME en de huidige trends. 

  De Q van kwaliteit

  Jan van Zuijlen vormt samen met drie andere leden het Q-team binnen VGME; zij bewaken de kwaliteit van de events en zorgen ervoor dat VGME als brancheorganisatie aansluit bij de kenniswensen van de leden. ‘Kennisdeling is een belangrijke pijler van VGME,’ vertelt Van Zuijlen. ’Hoe kunnen we een platform bieden waarmee we kennis zo optimaal mogelijk verspreiden en onze eigen leden actief hun kennis kunnen verdiepen én delen? Als VGME willen we elkaar over actuele onderwerpen informeren, onder andere door bijeenkomsten en masterclasses.’

  In 2018 werden er enquêtes onder de leden gehouden. Daaruit bleek dat de masterclasses en bijeenkomsten goed bevallen zijn. Van Zuijlen: ‘We zijn thematisch goed bezig. Wat het meest aanspreekt zijn combinaties van trends; wat gebeurt er bijvoorbeeld rondom circulariteit, gekoppeld aan de trend van impact investing? We zoeken steeds de beste sprekers bij actuele onderwerpen, dat werkt! Die lijn willen we doortrekken in het nieuwe jaar.’ 

  Terugkijken en voorspellen

  Van Zuijlen deelt – als kennisdeler – ook graag de trends die hem het afgelopen jaar in de vastgoedmarkt opvielen: ‘Er is nog steeds veel geld bij beleggers om te investeren, maar waakzaamheid is geboden. Iedereen voelt dat we aan de bovenkant van de cyclus zitten. We zien ook nieuwe spannende ontwikkelingen en technologieën. PropTech bijvoorbeeld: het toepassen van nieuwe technieken in bestaande gebouwen, zoals het monitoren van vastgoed middels sensoren, IoT en AI om vervolgens via data-analyse het gebouw beter te laten functioneren. Of ConTech, de verdere automatisering en digitalisering die we inzetten om te bouwen. 

  Veel ontwikkelingen staan nog in de kinderschoenen, geeft Van Zuijlen toe, maar dat maakt ze niet minder belangrijk. ‘Ik zie nieuwe dienstverlening ontstaan, zoals Building as a Service: een gebouw of ruimte als dienst, gemakkelijk aan te passen aan de wensen van de klant. Dit gebeurt al wel, maar wat als we anders gaan kijken naar de hardware: laat een leverancier niet alleen de bouwmaterialen leveren, maar daar ook eigenaar van blijven. Met kopieermachines en verlichting kan het al, waarom niet met een heel gebouw? Als een leverancier zelf verantwoordelijk blijft en nauw betrokken is bij de gebruiker, zie je dat de innovatiecurve stijl omhoog gaat. De leverancier heeft er direct baat bij dat het product langdurig goed blijft functioneren. 

  In 2019 zoeken we nog meer de verbinding op 

  Bij VGME blijven we het komend jaar doorpraten over de nieuwste trends en ontwikkelingen. Circulariteit, PropTech en BaaS zijn daarbij voor Van Zuijlen ook komend jaar de hot topics.

  Ook denkt het Q-team na over manieren om de kennis van de oudere generatie door te geven aan jongere leden. Bijvoorbeeld door bijeenkomsten te organiseren rond een thema en daar leden vanuit verschillende generaties en disciplines bij elkaar te zetten. Van Zuijlen: ‘In kleiner comité kunnen mensen meer op de inhoud in, hun ervaring en oplossingen uitwisselen. Vaak is er 1 innovatie die door iedereen apart wordt ontwikkeld, dat is eigenlijk zonde. We zouden steeds meer naar keteninnovatie moeten gaan, want ieder vanuit zijn eigen discipline alleen werkt onvoldoende. De krachten bundelen, dat willen we nóg meer uitwerken in het nieuwe jaar.’ 

  lees meer
 • Nieuw financieel bestuurder toegetreden bij VGME

  Inge Bassant

  Per 1 januari 2019 is Gilbert Boutier RVGME als financieel bestuurder toegetreden tot het bestuur van Stichting VastgoedManagers-Expert. Gilbert Boutier is eigenaar van Three Mountains Interim Management en heeft ruime ervaring als executive financial, change en project manager.

  Gilbert: “Digitalisering & Data worden alleen maar belangrijker. Dat geldt zeker ook voor vastgoed. VGME zal als netwerk- en kennisorganisatie op het gebied van innovatie en verdere professionalisering van vastgoedbeheer hierin een rol kunnen spelen. De interactie en vooral de samenwerking tussen beleggers, asset managers, property managers en toeleveranciers zal verder worden geïntensiveerd en geprofessionaliseerd. Als interim vastgoed en finance professional bij beleggers, asset managers en property managers hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan dit proces.” 

  VGME bestuur 

  Per 1 januari 2019 is Koert Hans Smit teruggetreden als financieel bestuurder. Het VGME bestuur is ervan overtuigd dat Gilbert Boutier met zijn uitgebreide kennis en ervaring op het financiële vlak de juiste persoon is om deze rol te vervullen. Tevens is Gilbert al ruim 5 jaar lid en is daarmee bekend met de gang van zaken van de stichting. Voorzitter Loek Langezaal RVGME en secretaris Robbert Geerlings RVGME verwelkomen Gilbert met veel enthousiasme binnen het bestuur van Stichting VastgoedManagers-Expert. 

  lees meer
 • Houvast voor vastgoed - the next generation

  Barbara Kramer - REMARK

  Vastgoedmanagement toen en nu: er is heel wat veranderd! Zowel de oprichters van VGME als docenten van de vastgoedopleidingen hebben hun kijk op de branche, en de toekomst van VGME: hoe kan deze een rol blijven spelen in het verbinden van professionals en het delen van kennis, nu én in de volgende generatie?

  Hoe het begon

  ‘Ik weet het begin van VGME nog precies’, vertelt Cees van Beukering RVGME, een van de oprichters van VGME: ‘We hadden een uitje bij Connexxion, via een cursist van onze post-hbo-opleiding Vastgoedmanagement. In de bus daarheen ontstond bij mij en Theo du Pree RVGME het idee om een club op te richten voor oud-cursisten. Om kennis te delen, bijeenkomsten te organiseren, elkaar te blijven zien.’ De club kwam er in 2002: VGME. 17 jaar later is het oorspronkelijke groepje van een paar man uitgegroeid tot meer dan 400 leden.

  De cursus die de aanleiding vormde, was de - uiteindelijke - post-hbo-opleiding die Van Beukering startte: ‘In de jaren ‘80 zetten we een cursus op om planmatig onderhoud te onderwijzen aan corporaties’, legt hij uit. ‘Dat was zo’n succes dat het zich uitbreidde naar andere bedrijven, en de Haagse hogeschool er een opleiding van wilde maken.’ Samen met Jan Naus ontwikkelde hij het lesmateriaal. Het resulteerde in de post-hbo-opleiding Systematisch Beheer en Onderhoud. Van Beukering: ‘Dat ging over vragen als: ‘Hoe ga je goed om met je portefeuille?’, ‘Hoe haal je een maatschappelijk en financieel rendement?’. Later veranderde het in de opleiding Vastgoedmanagement, die tegenwoordig wordt aangeboden door de Vastgoed Business School (VastgoedBS).’

   

   

   

   

   

   

   

  Vastgoedstudies werken samen met de branche

  Ook Ruud van Wezel en Hans Nieuwenhoven zijn, als docenten van de studie Facility Management (FM) aan de Haagse Hogeschool, bekend met de branche. Van Wezel vertelt hoe ze samenwerkingen aangaan met andere bedrijven vanuit de minor Real Estate: ‘We hebben contact met gemeenten en vastgoedeigenaars. Groepjes studenten krijgen een bestaand leeg gebouw toegewezen en moeten in 10 weken tijd een concept neerleggen. Ze zijn multidisciplinair; studeren Bouwkunde, HRM, commerciële economie, small business, retail management en Facility Management. Daardoor krijg je een andere blik op vastgoed.’

  Nieuwe generatie: wonen, werken en spelen

  ‘Het is echt een nieuwe generatie’, ziet Van Beukering. Tegenwoordig zijn het design thinkersdie nadenken over openbare ruimten. En er spelen andere thema’s. Vastgoedmanagementricht zich steeds meer op de klant, de customer journey, innovatie. En het gaat over onder andere big data, kunstmatige intelligentie, internet of things, circulaire economie, duurzaamheid.’ Sleuteltechnologieën die sociale en zakelijke weefsels veranderen, ook de vastgoedwereld. Dat doen we met vooruitziende kennisdragers van het Platform Economie & Ruimte.’

  Nieuwenhoven: ‘In het toekomstige vastgoedmanagement wordt de gebruiker van het vastgoed steeds belangrijker. Doordat zij bijdragen aan de kasstromen bepalen ze voor een belangrijk deel de vastgoedwaarde voor beleggers. De gebruikers staan daarom centraal in het moderne vastgoedonderwijs.’

  ‘Uit onderzoek blijkt dat de huidige generatie veel traditioneler is dan wordt gedacht,’ voegt Van Wezel toe. ‘Ze willen banen waar ze zich kunnen ontwikkelen, maar die ook zekerheid geven. Anders dan vroeger werkt vastgoed niet meer voor het vasthouden en aantrekken van millennials. Ze willen wel een koophuis, maar niet te ver forenzen. Dat blijkt ook uit onderzoeken van CBRE.’

   

   

   

   

   

   

   

  VGME en de next generation: win-win

  Van Beukering: ‘VGME is altijd bedoeld geweest als een manier om kennis te delen én in contact te blijven met anderen in de markt. Dan lever je een bijdrage aan actualiteit en professionaliteit die de vastgoedmanager van de toekomst nodig heeft.’

  ‘Vanuit de minor Real Estate stromen veel studenten als young professionalnaar de vastgoedpraktijk,’ vertelt Nieuwenhoven. ‘De gastdocenten kunnen jong talent al vroeg scouten. De opleiding is bij de samenwerking met VGME gebaat bij het afstemmen van het onderwijs op de vastgoedpraktijk. Een win-win situatie!’

  Ook Ruud van Wezel ziet de waarde in van een kruisbestuiving tussen beginnende en meer ervaren vastgoedprofessionals. ‘Zo’n event als ‘Ronde tafel met Young Professionals FM en RE' dat we binnenkort organiseren met VGME, daar hebben alle partijen wat aan. De ouderen kunnen hun kennis overdragen: hoe het vak er concreet uitziet, hoe complex het kan zijn. Van de young professionalsleren ze over IT, het inzetten van online; social media. Zo leren ze van elkaar.’

   

  Auteur: Barbara Kramer - REMARK
  Publicatiedatum: december 2018

   

  lees meer
 • Zonnepanelen, windenergie en verduurzaming - it’s all in the mix

  Barbara Kramer - REMARK

  ‘We zitten nu in de herfst. Niet warm, veel wind: een goede periode voor zonnepanelen.’ Tycho Tomassen en Tanju Özel kunnen het weten: vanuit bedrijf HVE adviseren ze bedrijven over het verduurzamen van vastgoed. Zo zijn er veel verschillende geluiden over de nieuwste ontwikkelingen; voor Tycho en Tanju kan het niet snel genoeg gaan!

   

  Verduurzamen is regisseren

  ‘Ik zie ons vooral als regisseurs van energiesystemen’, begint Tycho. ‘We kijken naar het gebouw, maar ook de lokale omstandigheden en op welke manier we gebruik kunnen maken van de wetgeving. En natuurlijk welke duurzame methoden we in moeten zetten.’

  Zonne-energie is slechts één manier van duurzaam energie opwekken. Er is steeds meer op de markt en de innovaties gaan snel. Wie duurzaamheidsoplossingen zoekt, heeft veel keus: er zijn verschillende soorten zonne- en windenergie, of combinaties daarvan, maar ook warmtepompen en speciale folies. ‘Door innovatie zijn er tegenwoordig veel manieren om te verduurzamen’, legt Tycho uit. ‘Alle vormen renderen bovendien steeds beter, vult Tanju aan. ‘Het traditionele zonnepaneel is nog steeds zeer rendabel, maar soms kan het simpelweg niet geplaatst worden, bij een monumentaal pand bijvoorbeeld. Dan zijn dakpannen met zonnecellen een geweldige oplossing. Dat soort nieuwe producten, daar worden we blij van’.

  Zonder handen

  Innovatie en duurzaamheid lijken hand in hand te gaan. ‘Ik verwacht zelfs dat er heel binnenkort geen mensenhanden meer aan te pas komen’, voorspelt Tomassen. ‘Dat een dak van zonnecellen prefab gemaakt wordt en door robots op het huis geplaatst wordt - dat kan waarschijnlijk volgend jaar al.’ Tanju: ‘En zonnepanelen van kunststof; dat is zó knap. In de verdere toekomst verwacht ik dat elk oppervlak energie kan opwekken, zelfs jaloezieën en verf.’

  Tycho ziet ook de keerzijde van al die opties: ‘Bedrijven verdwalen soms in alle opkomende mogelijkheden. En ze moeten bij hun keuzes rekening houden met een hoop omstandigheden: hoe zit het met subsidie, wat is het energieverbruik? Maar vooral: waar wil je heen, wat is je doel? Dat kunnen we niet genoeg benadrukken: “Kijk verder vooruit”.’

  Tegenkrachten

  Niet iedereen is enthousiast over de huidige verduurzamingsontwikkelingen, sceptici wijzen op kinderziekten en innovaties die mooier lijken dan ze zijn. ‘Verleden tijd’, vindt Tycho. ‘De kinderziekten zijn over, maar je moet het systeem wel optimaal op elkaar laten aansluiten. De mix van oplossingen, daar geloof ik heel erg in. En het moet aantrekkelijk zijn voor mensen om de investering te doen. Niet alleen zakelijk, ook particulier.

  Tanju: ‘De wetgeving neemt toe, subsidie neemt af. Maar de verkoop blijft doorgaan. Voor veel mensen is het een investering om te besparen. Er zijn altijd mensen die niet mee willen doen, die hun huis niet willen aanpassen, of op gas willen blijven koken. Maar het is wél de toekomst. Straks noemen we het niet eens meer duurzaamheid, maar is het gewoon de standaard. En dat is sneller dan we denken.’

  lees meer
 • Twee nieuwe bestuursleden CREME Nederland

  Voor de zomervakantie was Ronald Hack van Achmea al toegetreden tot het bestuur van CREME Nederland. Maar daar houdt het niet bij op. Deze maand komen er nog eens twee nieuwe bestuursleden bij. Het bestuur bestaat momenteel uit zes personen die de leiding geven aan hét onafhankelijke eindgebruikersplatform voor de Corporate Real Estate Manager die zich bezighoudt met huisvesting/vastgoed op strategisch niveau.

  Oorzaak

  De reden waarom er meer personen toegetreden zijn tot het bestuur is de exceptionele groei van het ledenaantal. Inmiddels telt het vereniging ruim 160 leden die in Nederland ruim 40 miljoen m2 vastgoed in beheer hebben. Hierdoor is CREME Nederland de spreekbuis voor de eindgebruiker en komt er veel op de vereniging af.

  Introductie Agnes van Klaveren

  Agnes is al geruime tijd werkzaam binnen het internationale domein van Rabobank. Sinds 2014 is zij verantwoordelijk voor de Buitenlandse Vastgoed portefeuille van de bank. Daarbij valt de gehele coördinatie van het vertalen van de internationale bedrijfsstrategie naar de vastgoed portefeuille en het beheer hiervan onder haar aandachtsgebied.
  De bank is enorm in beweging door de digitalisering in de financiële sector, en internationaal zijn de vastgoed markten zeer divers, dynamisch en uitdagend.Een geweldig “speelveld” waar enorm veel gebeurd.
  Agnes over haar bestuursfunctie bij CREME Nederland: “Ik verheug mij hier echt op”. In de afgelopenperiode ben ik erg enthousiast geworden over het eindgebruikersplatform en als bestuurslid wil ik graag een bijdrage leveren aan het uitwisselen van kennis, het zoeken naar samenwerking en innovatie te bevorderen onder de leden.

  Introductie Marijn Dekker

  Marijn heeft een achtergrond in huisvestingsadvies en projectontwikkeling. Sinds 2013 is hij werkzaam bij TBI, waar hij verantwoordelijk is voor de huisvestingsstrategie en de implementatie daarvan.
  TBI is een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. De groep kenmerkt zich als een wendbare netwerkorganisatie. De TBI-ondernemingen beschikken over hoogwaardige, specialistische expertise op het gebied van Techniek, Bouw en Infra.
  Marijn over zijn toetreding tot CREME Nederland: “Mijns inziens is CREME Nederland de ultieme organisatie die kennis met elkaar kan delen en ook echt als onafhankelijk platform naar bijvoorbeeld overheden kan optreden namens haar leden. Ik zou graag een bijdrage leveren aan het verder ontsluiten van de kennis en kunde van onze leden en een actieve rol spelen in de maatschappelijke discussies voor zover deze ons vakgebied betreffen.”

  Vertaalslag naar kwaliteit

  We willen intensief gaan samenwerking met andere instanties. En om dit goed op te pakken en beter te stroomlijnen zijn er meer handen nodig. Daarnaast willen we ook verder met de onze werkgroepen:

  1. Vraag & aanbod: Onderlinge contacten beter benutten om rechtstreeks zaken te doen 

  2. Opleidingen: Om het opleidingsniveau van de leden te verhogen

  3. ROZ: Opkomen voor de belangen van de eindgebruiker

  Kortom; er liggen genoeg uitdagingen voor het nieuwe bestuur.

  Vereniging CREME Nederland

  Corporate Real Estate Management Executives Nederland is hét onafhankelijke eindgebruikersplatform voor de Corporate Real Estate Managers die verantwoordelijk zijn voor de huisvesting/vastgoed op strategisch niveau.
  De vereniging CREME Nederland is in 2005 opgericht en organiseert bijeenkomsten, waarbij de uitdagingen/problemen/wensen van de leden centraal staan. Momenteel heeft de vereniging ruim 150 leden, die in totaal ruim 40 miljoen m2 vastgoed in beheer hebben.

  lees meer
 • VGME Artikel 'Voorbij levenslang: start van het Bajes Kwartier'

  Barbara Kramer - REMARK

  Donderdag 4 oktober organiseerde VGME een Vastgoedsociëteit voor haar leden. Dit keer in restaurant A Beautiful Mess, in de oude wasserette van de voormalige Bijlmerbajes. Hoofdspreker was de projectontwikkelaar, die de tender won om het terrein te ontwikkelen tot een groene, energieneutrale stadswijk: het Bajes Kwartier.

  ‘Design, werken en wonen’, dat zijn onze thema’s van het te ontwikkelen Bijlmerbajesterrein.’ vertelt Eva Hekkenberg, projectdirecteur van Bajes Kwartier Ontwikkeling C.V. Deze projectontwikkelaar (een samenwerking van AT Capital, Cairn en AM) won de tender die het Rijk - als eigenaar - uitschreef voor de transformatie van de oude gevangenis. Aan een volle zaal vertelt ze over dit proces, met een foto van Holleeder als aftrap: ‘Dit is zo’n typisch beeld dat we hebben bij de oude Bijlmerbajes. De boeven die er zaten. Het gesloten karakter.’

  Hekkenberg licht toe hoe het team de tender invulde: ‘De Bijlmerbajes had resocialisatie als uitgangspunt; de zes torens lijken meer op een woonwijk dan een gevangenis. Dat was ook het startpunt voor ons project.’ Het consortium, AM, Cairn en AT, won de tender met een voorstel voor een energieneutrale, dynamische woonwijk. Het sloot naadloos aan op hun onderzoek naar Healthy Urbanism, over het ontwikkelen van gezonde verstedelijking.

  Circulariteit als voorwaarde

  Stedenbouwkundige Johan Snel, lid van het ontwerpteam van Bajes Kwartier, neemt het sprekersstokje over: ‘De locatie heeft de perfecte grootte om écht iets van betekenis te doen en (duurzame) dingen uit te testen. We erkennen de erfgoedwaarde maar maken er ook een hedendaagse plek van. En we proberen zoveel mogelijk circulair te werken.’

  De tralies worden balkonhekjes, oude gevangenisdeuren worden gebruikt voor bruggen. ‘Wat eerst de gevangenen afsloot van de wereld, wordt nu een middel om te verbinden. Ook die symboliek spreekt ons aan’, vertelt Snel. ‘We nemen afscheid van de bajes, en (her)gebruiken díe delen die waarde hebben voor de toekomst.’

  Voorwaarden en bewoners

  De bewoners van het kwartier krijgen een actieve rol in de energieneutrale doelstelling. Dat niet alleen de gebouwen aan voorwaarden moeten voldoen horen we ook van spreker Bart de Groot, creatief ontwikkelaar van ‘Project CoDe’: invulling van de locatie waar we vanavond de presentatie bijwonen. Een dynamische plek voor kunstenaars, ateliers en studio’s. Ook komt er een restaurant. ‘Kunst is belangrijk voor een stad, elke plek waar mensen wonen’, legt hij uit. ‘Dit project is ook innovatief in de benadering van haar bewoners. In plaats van ‘welke ruimte moet nog worden verhuurd’ gaat het om: ‘welke soort bewoner past hierbij?’

  Na de presentaties begint de borrel, gasten zoeken elkaar op en wisselen kaartjes uit. Buiten wordt een barbecue aangestoken. Alleen de grote blauwe wasmachines herinneren nog aan de tijd dat dit een wasserette was. Het kleurrijke restaurant met een grote bar in het midden is een uitnodigende plek met heerlijk eten. Dat het Bijlmer Kwartier nu al opzien baart is merkbaar onder de aanwezigen. ‘Uitdagend, ambitieus’, zijn woorden die vaak vallen. Maar ook ‘Spannend, dit project!’, en: ‘Het gaat ze zeker lukken.’ Eén ding is zeker, er wordt van alle kanten reikhalzend uitgekeken naar de ontwikkelingen die hier de komende jaren tot stand komen!

  Quotes:

  ‘De Bijlmerbajes is een icoon, transformatie is dan heel interessant.’
  ‘Dit project gaat lukken, vooral op deze locatie.’

  Ben van den Berg (Rijksvastgoedbedrijf)

   

   

  ‘Mooi dat er bij dit project niet wordt gedacht vanuit leegstand. De aandacht ligt op circulariteit, en het betrekken van de juiste mensen om een fijne leefomgeving neer te zetten.’

  • Debby Baak, Floris Komor (VPS leegstandsbeheer)

   

   

  'Een spannend project! Het gaat zeker lukken, goede begeleiding en participatie zijn daarbij belangrijk. Een mix van enthousiaste bewoners die de commitment aangaan en zélf hun succes bepalen.'

  Ate Wijdeveld (Qteam VGME)

   

  ‘Het is een interessant project, waar ook communicatie een belangrijke rol speelt. En hoe zet je het in de markt? Dat lijkt me heel spannend.’

  Nellie Rietkerk (Hoogvliet Beheer B.V.)

   

   

  ‘Leuk om te horen hoe een projectontwikkelaar zo ‘out of the box’ denkt.’
  ‘Ik heb een paar mooie tips gehoord over duurzaamheid en ontwikkeling. Hoe je je partners daarin betrekt, en dat je soms pro-actief moet zijn naar bewoners toe.’
  ‘Niet ontwikkelen is stilstaan, dat idee vind ik enorm goed aan dit project.’

  Annemieke Boiten (Gemeente Rotterdam)

   

   

  Het complete fotoalbum van de Vastgoedsociëteit is hier te zien. 

  lees meer
 • Geslaagde Vastgoedsociëteit Circulariteit in het Bajes Kwartier

  Op 4 oktober 2018 vond de Vastgoedsociëteit 'Circulariteit in het Bajes Kwartier' plaats op een bijzondere locatie met bijzondere sprekers. In de Bijlmer Bajes te Amsterdam deelden AM en CODE hun plannen voor dit zeer interessante project. 

  Wie kent ze niet, de ongenaakbare torens van de Bijlmerbajes in Amsterdam, langs de spoorlijn naar Utrecht. De komende jaren krijgt dit gebied een compleet andere uitstraling en gebruik. AM won de competitie die door het Rijksvastgoedbedrijf werd uitgeschreven en neemt het gevangenisterrein in zijn geheel over. Om er een energieneutrale en groene stadswijk van te maken: het Bajes Kwartier.

  De hoofdstedelijke bouwproductie krijgt met Bajes Kwartier een forse impuls: circa 1.350 woningen worden hier toegevoegd, van betaalbare starterswoningen tot en met exclusieve huizen en zorgwoningen. Dertig procent wordt in de sociale woningbouw gerealiseerd. Daarnaast is er veel aandacht voor andere functies, zoals een design cluster, horeca en een gezondheidscentrum. Alle gebouwen worden volledig energieneutraal, waarbij onder meer windenergie wordt gewonnen door de toepassing van dakelementen met ingebouwde windturbines. Ook wordt het organisch afval uit de wijk omgezet in stroom voor de (gasloze) woningen.

  Circulariteit is een van de kernwaarden van het plan. Van de zes torens worden er vijf gesloopt; het bouwafval hiervan wordt voor 98 procent opnieuw gebruikt. Dit gebeurt op uiteenlopende manieren. Zo vormt de straks de bestaande verbindingsstraat de plint van de nieuwe woongebouwen en worden gevels van de gevangenistorens gebruikt voor studentenwoningen. Zelfs de oude tralies komen terug, maar nu als balkonhekjes. Het verleden krijgt daarmee op een bijzondere manier een eigen plek in het nieuwe kwartier. De zesde toren die behouden blijft, wordt getransformeerd tot een ‘groene toren’ met een verticaal park en stadslandbouw. AM gaf onze leden tijdens deze Vastgoedsociëteit een exclusieve inkijk in haar plannen voor dit bijzondere project. 

  Het 'hart van het Bajes Kwartier' wordt de creatieve hub van het Bajes Kwartier, waar onder andere kunstenaars en designers hun atelier openstellen voor publiek en verschillende horeca gelegenheden bezoekers uit het hele land zal trekken. CODE vertelde meer over de plannen voor de inrichting van dit gebied. 

  Meer foto's van de Vastgoedsociëteit zijn hier in te zien. 

  lees meer

Realisatie: verenigingenweb