Nieuws

 • VGME Zomerreeks: Duurzaamheid

  Barbara Kramer - REMARK

  Zonnepanelen en gasloos wonen: duurzaamheid is de trend in de vastgoedbranche! Ook op de VGME Lenteborrel was het een veelbesproken onderwerp. De aanwezigen discussieerden hier in groepjes over een aantal thema’s. Het gesprek over duurzaamheid gaat verder met twee VGME leden: een energie-adviseur en een projectontwikkelaar.

  Inhaalslag of overhaast?

  ‘In 2020 moet Nederland 20 % minder CO2-uitstoot hebben; in 2050 volledig gasloos zijn. Daarom is er ineens zo’n haast.’ Gregory Perk RVGME volgt de regeringsmaatregelen voor duurzaam wonen op de voet. Zijn adviesbureau New Tech is gespecialiseerd in technische installaties in bestaande en nieuwbouw. Speerpunt: duurzaamheid van technieken. ‘Nederland liep echt achter op dit gebied,’ licht hij toe. ‘Duurzaam beleid is afgesproken op Europees niveau. Nederland is laat ingestapt en probeert nu een inhaalslag te maken.’

  Kan het voor Perk niet snel genoeg gaan, voor Mark Straver RVGME mag het wel wat voorzichtiger. Hij heeft als projectontwikkelaar en belegger te maken met de nieuwe regelgeving: ‘Ik kijk vanuit de huurder: is deze bereid om extra huur te betalen voor energiebesparing? Ik vind de huidige stimulatie van gasloos wonen overhaast. Veel is nog niet uitontwikkeld en er zijn te weinig alternatieven. Een gasloze woning betekent een fors hogere investering, én onzekerheid of het op termijn de juiste oplossing is.’

  Kosten en baten

  Ook Perk ziet een probleem bij het verhalen van de kosten. ‘De vraag blijft: “Hoe zet je een duurzame woning om in waarde?” Er kan nog niet bepaald worden wat een investering oplevert. Neemt een makelaar het mee in een taxatie als een woningeigenaar 15.000 euro investeert om een huis duurzaam maken? Betaalt een huurder meer voor een energiezuinige woning? Dat denk ik niet.’

   

   

   

   

   

   

  ‘Wij kijken vanuit rendement,’ zegt Straver. ‘De maatregel die er nu is – gasloos bouwen – gaat direct ten koste daarvan. Dat is niet erg als het de juiste oplossing is, maar ik vind het nog niet goed genoeg. Als projectontwikkelaar moet ik gewoon voldoen aan de regelgeving. Maar de kosten moeten wél ergens verhaald worden. Het kan niet allemaal: betaalbare huur én gasloos. Veel gemeenten beseffen dit niet. Bovendien is er te weinig focus op de bijkomende onderhoudskosten. Met steeds meer techniek in een woning neemt ook dat toe.’

  Kinderziekten

  Straver ziet het liefst experimenten op kleine schaal. ‘Onderzoek wat wel en niet werkt, ontwikkel verschillende alternatieven voor gas. Over een jaar of 15 zijn de kinderziektes eruit, en hebben we meer mogelijkheden om uit te kiezen. Dán die slag maken, dat lijkt mij beter.’ Perk gelooft meer in learning by doing: ‘Het is nu nog niet perfect, maar we moeten door - we hebben massa nodig om duurzaamheid te ontwikkelen. Dan kan het snel gaan. Kijk maar naar de korte periode waarin LED de gloeilamp verving én betaalbaar werd.’

  Duurzaam de toekomst in

  Bewustzijn is belangrijk, daar zijn beide heren het over eens. Perk: ‘Dwingende maatregelen zijn niet genoeg; er moet draagvlak komen vanuit de hele branche.’ ‘Een overgangsfase vind ik belangrijk,’ vult Straver aan. De huidige initiatieven zijn een prima begin, maar ik verwacht dat we straks nóg beter in staat zijn om duurzame woningen te realiseren. Zonnepanelen die veel meer opbrengst hebben, de ontwikkeling van zonneglas, waterstof als energiebron. Of iets totaal anders!’

   

   

   

   

   

   

  lees meer
 • Ronald Hack treedt toe tot het bestuur van CREME Nederland

  Deze week is Ronald Hack toegetreden tot het bestuur van CREME Nederland. Ronald is Corporate Real Estate Manager van Achmea.

  Introductie Ronald Hack

  Ronald is al ruim 5 jaar werkzaam bij Achmea en is als productowner verantwoordelijk voor Corporate Real Estate. Zijn directe aandachtsgebieden zijn het strategisch huisvestingsplan, vastgoedmanagement en coördinatie huisvestingsbehoefte. Achmea heeft het doel gesteld om terug te gaan naar 5 kernlocaties. Om het traject in goede banen te leiden is hij de dirigent van het programma “Centrale Sturing op Huisvesting”. Ronald streeft binnen zijn team naar een zelflerende, transparante en volwassen organisatie en stimuleert het nemen van eigenaarschap door collega’s.

  Meer halen uit de community

  Met de geruime kennis van Ronald haalt CREME Nederland een ware professional binnen haar bestuur. Iets waar ze enorm trots op zijn. “Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging. Als bestuurslid van CREME Nederland wil ik me hard maken dat leden meer uit dit eindgebruikersplatform kunnen halen. Wij zijn de belangenvereniging voor de eindgebruiker op het gebied van huisvesting/vastgoed. Er is enorm veel kennis aanwezig bij onze leden, maar het delen van deze informatie is nog lastig. Ik wil er mede voor gaan zorgen dat leden elkaar weten te vinden voor de juiste onderwerpen. Daarnaast dat wij als eindgebruikers ons meer gaan profileren en laten horen op de vastgoedmarkt. Ik ben klaar voor deze uitdaging.”

  Vereniging CREME Nederland

  Corporate Real Estate Management Executives Nederland [CREME] is hét onafhankelijke eindgebruikersplatform voor de Corporate Real Estate Managers die verantwoordelijk zijn voor de huisvesting/vastgoed op strategisch niveau.

  De vereniging CREME Nederland is in 2005 opgericht en organiseert bijeenkomsten, waarbij de uitdagingen/problemen/wensen van de leden centraal staan. Momenteel heeft de vereniging ruim 150 leden, die in totaal ruim 40 miljoen m² vastgoed in beheer hebben.

  Bestuur CREME Nederland:

  • Voorzitter Jeroen Heunen - PwC
  • Penningmeester Saskia van der Avort - CGI
  • Secretaris Rogier Hageman - Rijkswaterstaat
  • Bestuurslid Ronald Hack - Achmea
  lees meer
 • Toetreding VGME secretaris Robbert Geerlings per 1 juni 2018

  Wij zijn verheugd het nieuws te mogen delen dat Robbert Geerlings per vandaag als nieuwe secretaris binnen het VGME bestuur is toegetreden! Robbert stelt zich graag even voor en hoopt jou tijdens de PROVADA op 6 juni tussen 10.00 en 11.00 uur bij stand 1244 te ontmoeten. 

  "Per 1 juni 2018 ben ik toegetreden tot het bestuur van VGME in de rol van secretaris. Door samen te werken met vakgenoten in de vastgoedbranche hoop ik met mijn kennis en ervaring van waarde te kunnen zijn voor het netwerk van VGME. Ik zal mij ervoor inspannen om het netwerk van VGME uit te bouwen en aandacht te blijven geven aan de toegevoegde waarde die een netwerk als VGME heeft voor de vastgoedprofessional. Ik ben al geruime tijd werkzaam bij Atrium Vastgoedmanagement en Atrium Makelaars waar ik eindverantwoordelijk ben voor onze diensten gericht op het beheer, advies, verkoop en verhuur van woningen, bedrijfspanden en commercieel onroerend goed."

  lees meer
 • VGME app live!

  Wij maken het VGME lidmaatschap nu nog prettiger en gemakkelijker voor leden met de VGME app. Met behulp van deze mobiele app kan je alle informatie over de toekomstige evenementen en de foto's van evenementen uit het verleden inzien, het laatste nieuws lezen en natuurlijk kunnen leden zich op deze manier eenvoudig inschrijven voor evenementen en andere leden in het RVGME register opzoeken. 
  PE punten zijn op dit moment nog niet inzichtelijk via de mobiele app, maar wij hopen dat dit in een volgende versie wel mogelijk gaat zijn. Ook de huisstijl is nog in ontwikkeling waardoor de layout in de toekomst zal veranderen. 

  De VGME app is nu te vinden in de App Stores voor Apple en Google

  lees meer
 • Vastgoedbeleggers Lenteborrel

  De zeer geslaagde Vastgoedbeleggers Lenteborrel op 23 mei 2018 werd mede-georganiseerd door Beleggingspanden.nl. Buiten aan de paardenweide van Boerderij Het Gagelgat te Soest ontvingen wij de gasten met een drankje en een bitterbal. De Lenteborrel was in eerste instantie gericht op kennisdeling en daarom werd de groep verdeeld over meerdere brainstorm-tafels. Actuele onderwerpen zoals 'Duurzaamheid', 'Circulariteit', 'Gasloos ondernemen' en 'Digitalisering in Vastgoed' werden gedurende twee sessies uitgebreid besproken. De aanwezigen die bekend waren met het onderwerp konden hun kennis delen en de aanwezigen die nog niet bekend waren met het onderwerp konden zo kennis opdoen. 

  De ontspannen sfeer, het avondzonnetje en de mooie mix van relaties uit twee verschillende netwerken maakten deze avond tot een bijzonder evenement. 

  Wij danken Beleggingspanden.nl voor het mede-organiseren van deze Vastgoedbeleggers Lenteborrel!

  lees meer
 • AVG: Nieuwe privacy wetgeving

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele EU. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Organisaties die persoonsgegevens verwerken - waaronder VGME - krijgen hierdoor meer verplichtingen. 

   

  De informatie in bijgevoegde documenten is ter informatie om ook jou te helpen op tijd klaar te zijn voor de AVG: 

  Voor meer informatie verwijzen we je naar de website Autoriteit Persoonsgegevens.

  lees meer
 • Masterclass 'ROZ en de Leegstandwet'

  Tijdens de Masterclass 'ROZ 2015 en de Leegstandwet' op 19 april 2018 werden beide onderwerpen door spreker Jeroen Kist* uitgebreid met de aanwezigen besproken. 

  Naast een algemene introductie over de achtergrond en het systeem van de Leegstandswet werd nader ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen verhuren op grond van de Leegstandwet en het ‘gewone’ huurrecht voor woonruimte. Wat zijn de voordelen en risico’s van verhuur op grond van de Leegstandwet?

  De Raad voor Onroerende Zaken stelt modelovereenkomsten en algemene bepalingen voor de huur en verhuur van winkels, woningen en kantoren en overige gebouwde onroerende zaken (zgn. artikel 7:230A BW). De modelovereenkomsten en algemene bepalingen zijn ‘market practice’. In de Masterclass werd nader ingezoemd op de valkuilen en de ruimte die het ROZ 7:230a BW model en algemene bepalingen bieden voor zowel de huurder als de verhuurder.

  *Jeroen Kist is gespecialiseerd in civiel vastgoedrecht. Hij richt zich met name op asset- en propertymanagement, (ver-)koop en (ver-)huur van onroerende zaken en daarmee samenhangend vastgoedgerelateerd verbintenissenrecht.

  Jeroen adviseert en procedeert namens (inter-)nationale vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars, beheerders en andere vastgoedadviseurs op het gebied van huur- en koopovereenkomsten, transformaties en herontwikkelingen, gebreken en (non-)conformiteit, huurprijsprocedures en huurbeëindigingen van middenstandsbedrijfsruimten.

  Jeroen is sinds 2018 als partner verbonden aan Six Advocaten. Daarvoor werkte hij 12 jaar als advocaat bij Lexence Advocaten en Notarissen bij de sectie vastgoed. Jeroen is in 2003 afgestudeerd in Nederlands recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2008 rondde hij de specialisatieopleiding van de Vereniging van Huurrecht Advocaten af. Jeroen is auteur van het studieboek ‘Huurrecht Begrepen’ en publiceert regelmatig over huurrechtelijke en andere vastgoedgerelateerde onderwerpen. 

  lees meer
 • De nieuwste innovatie van VPS: VPS SmartDoor

  De beveiligingstak van leegstandbeheerder- en beveiliger VPS Nederland lanceert de VPS SmartDoor. Deze innovatieve stalen beveiligingsdeur met bluetooth vergrendelingssysteem creëert een effectieve toegangsmanagementoplossing voor leegstaand vastgoed die optimaal beveiligt, ontzorgt en kosten bespaart. Lees hier verder.

  lees meer
 • Vastgoedsociëteit 'De Kust Gezond' weer een groots succes

  VGME Nieuwjaarsbijeenkomst Vastgoedsociëteit 'De Kust Gezond' op 7 februari 2018 op De Pier te Scheveningen was weer een groots succes. Onder het genot van een hapje en drankje nam Wethouder Boudewijn Revis onze leden mee in zijn interessante verhaal 'De Kust Gezond'. 

  'De Kust Gezond' is het programma voor de verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte in Scheveningen Bad. Zo worden onder andere de Noord boulevard, de Midden boulevard, de strandopgangen en belangrijke straten en pleinen opgeknapt. Ook krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte en zal er zelfs een Legoland Discovery Centre gebouwd worden.  

  Scheveningen Bad het hele jaar door aantrekkelijk

  De gemeente Den Haag en ook particuliere investeerders hebben grootse plannen om van Scheveningen Bad een nog aantrekkelijker badplaats te maken. Zo wordt Scheveningen vier seizoenen per jaar aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Het doel is om hiermee ook particuliere investeringen op gang te brengen en de economie en werkgelegenheid een impuls te geven. Scheveningen Bad moet uitnodigend en gastvrij zijn en een echt kustgevoel oproepen.

  Noord boulevard wordt volledig vernieuwd

  Het deel van de boulevard tussen De Pier en het Zwarte Pad wordt volledig vernieuwd. In 2019 moet de vernieuwde Noord boulevard klaar. Aan de vernieuwde boulevard komen nieuwe horecagelegenheden en winkels met daar onder een ondergrondse parkeergarage met plaats voor 700 auto’s. In de toekomstige situatie schuift de boulevard enkele tientallen meters richting zee. Ook de zes strandpaviljoens schuiven mee richting zee. De glooiende vorm van de Noord boulevard is het gevolg van de eveneens glooiende gevel van de nieuwe winkels en horecapanden.

  Wij danken Boudewijn Revis - wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte van de Gemeente Den Haag - voor zijn interessante en boeiende presentatie! 

  De foto's van de VGME Nieuwjaarsbijeenkomst Vastgoedsociëteit 'De Kust Gezond' kunt u hier bekijken. 

  lees meer
 • Verslag VGME Masterclass Vastgoedmanager van de Toekomst

  De rol van de vastgoedmanager zal in de toekomst blijven bestaan als verbinder tussen belegger, huurder, gebouw en gebied. Op welke wijze de rol zal worden uitgevoerd en door wie dat is de vraag.

  Uit onderzoek blijkt dat het werk van de vastgoedmanager in de toekomst zich kenmerkt door:

  1. meer integratie van vakgebieden, sectoren en internationale invloeden.
  2. meer duurzaamheid.
  3. versnelling door technologische innovaties.

  De masterclass nodigde iedere deelnemer uit om één persoonlijke actie te kiezen binnen een van de drie bovenstaande trends.

  Vervolgens is in groepen (met in elke groep voldoende diversiteit naar actie uit de drie trends) gekeken wat de vastgoedmanager in de toekomst kan verbeteren voor de belegger, de huurder, het gebouw en het gebied?

  De vastgoedmanager kan verbeteren voor de belegger:

  • Het inzichtelijk maken van wat duurzaam en circulair is in de praktijk.
  • Hoe je flexibiliteit kunt vormgeven.
  • Wat maatschappelijk rendement voor meerwaarde oplevert.

  De vastgoedmanager kan verbeteren voor de huurder:

  • Door te zorgen voor een passende ‘pay per use’.
  • Hoe optimaal de voorzieningen kunnen worden benut.
  • Hoe je zorgt voor een aangename omgeving.

  De vastgoedmanager kan verbeteren voor het gebouw:

  • Hoe je het gebouw optimaal kan gebruiken als middel (geluk en verrijking).
  • Hoe het sociale interactie stimuleert.
  • Hoe het optimaal flexibel kan worden gebruikt.

  De vastgoedmanager kan verbeteren voor het gebied:

  • Hoe je zorgt voor een goede leefbaarheid.
  • Hoe je bereikbaarheid en verbondenheid borgt.
  • Hoe je bijdraagt aan een duurzaam gebied.

  Deze verbetermogelijkheden voor de “vastgoedmanager van de toekomst” zijn zeer inspirerend. Hopelijk dagen ze  niet alleen in algemene zin uit maar geven ze ook meer betekenis aan de persoonlijke actie zoals die tijdens de masterclass  door de deelnemers zijn geformuleerd.

  De spreker Norbert Bol heeft zelf als persoonlijke actie gekozen om meer concrete toepassingen voor Gaming en Virtual Reality in community development te vinden. IHij ziet in de uitkomsten een aantal mooie aanknopingspunten. Stakeholders kunnen via Gaming en Virtual Reality oplossingen bedenken en spelen die vaak lastig zijn om vooraf in te schatten. Nu ziet hij concreet voor zich dat je met simulaties een optimale bezetting zichtbaar maakt in het gebouw. Door ‘pay per use’ kun je maatschappelijke activiteiten een betere plek geven tegen passende kosten en daarbij tevens de output laten zien van deze maatschappelijke activiteiten. Deze output wordt vaak niet goed zichtbaar waardoor meerwaarde lastig tot stand komt. Hij ziet dus een win-win-win-win relatie voor zich tussen belegger, huurder, gebouw en gebied waar de vastgoedmanager met behulp van Gaming en Virtual Reality meerwaarde kan bieden. Meer rendement voor de belegger (voor betere pensioenen) met een lager risicoprofiel en duurzamer, waarbij er meerwaarde is voor gebouw en gebied en meer tevreden huurders.

  lees meer

Realisatie: verenigingenweb