Nieuws

 • Circulair vastgoed: trend van de toekomst

  Barbara Kramer - REMARK

  Circulaire mindset van start
  De Nederlandse overheid wil in 2050 een circulaire economie hebben: geen verspilling of afval meer, maar grondstoffen als onderdeel van grondstofkringlopen. Nieuwe initiatieven en inspirators komen op, die zich laten leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet (alleen) wat op dit moment haalbaar is. Samenwerking tussen bedrijven en branches is daarbij van groot belang.
  Ook in vastgoed zien we toepassingen van circulariteit opkomen, met als doel een toekomstbestendige sector. ‘Circulair vastgoed’ betekent het voorkomen van verspilling van grondstoffen en de terugloop van financiële waarde.

  Het nieuwe bouwen

  In de vastgoedbranche is circulariteit een hot item. Het ‘nieuwe bouwen’ staat voorop: LEAN, circulair en energieneutraal. Maar hoe kunnen we een volledige, succesvolle circulaire branche realiseren? Van materiaal tot proces, als individueel bedrijf en als deel van de keten?

  Als voorbeeld voor het nieuwe bouwen wordt wel het duurzame The Edge genoemd; het gebouw dat meer levert dan het vraagt. Dat is een mooi voorbeeld van geslaagde circulaire nieuwbouw. Maar als een circulaire economie het alleen van nieuwbouw moet hebben is het moeilijk de doelstellingen op tijd te halen. Juist bestaand vastgoed biedt kansen voor circulariteit, door verspilling te verkleinen en vernieuwingen door te voeren. Sloopafval kan bijvoorbeeld uitstekend gebruikt worden in nieuwe ketens. En transformatie van (kantoor)panden is soms een goede oplossing voor leegstand.

  In andere gevallen is het juist belangrijk om een bestaand gebouw duurzaam te renoveren zodat het haar oorspronkelijke functie (weer) kan vervullen. En soms is transformatie van één gebouw niet genoeg. Het levert dan pas echt wat op als er op gebiedstransformatie wordt gestuurd.

  De Bijlmerbajes: circulaire gebiedsontwikkeling

  Gebiedsontwikkelaar AM won de competitie van het Rijksvastgoedbedrijf voor ontwikkeling van de voormalige Bijlmerbajes. AM wil hiervan een energieneutrale en groene stadswijk realiseren, vertelt directeur Ronald Huikeshoven in een interview op cobouw.nl: ‘De wijk op de plaats van de voormalige Bijlmerbajes wordt autovrij, duurzaam en circulair […]. Op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en mobiliteit hebben we de lat echt hoog gelegd.’

  Vooral circulariteit is belangrijk in het project. De daken leveren windenergie, organisch afval uit de wijk wordt omgezet in stroom. Zelfs de oude tralies komen terug, als balkonhekjes van nieuwe woningen. Huikeshoven: ‘Je moet het breed zien. Het heeft ook te maken met: wat doe ik met het afval van de huishoudens en wat doe ik met het water.’

  Meld je aan voor de themabijeenkomst

  Op 4 oktober organiseert VGME een bijeenkomst in de voormalige Bijlmer Bajes over dit onderwerp. Ontwikkelaar AM is gastspreker en zal vertellen over de realisatie van het Bajes Kwartier. Inschrijven kan tot 28 september via Mijn VGME.

  lees meer
 • VGME Zomerreeks: Woningmarkt onder druk

  Barbara Kramer - REMARK

  'Door samen te werken met vakgenoten hoop ik van waarde te kunnen zijn voor het netwerk van VGME’Zo stelde Robbert Geerlings zich voor als nieuwe secretaris van het VGME-bestuur. We spreken hem ruim een maand later. Over de huidige branche-ontwikkelingen en zijn verwachtingen voor de toekomst.   

   

  ‘De hele woningmarkt staat onder druk, niet één enkel aspect’, valt Geerlings met de deur in huis. ‘Alles werkt op elkaar in, dat maakt het zo complex.’ Als specialist in operationeel vastgoedmanagement bij Atrium Vastgoedmanagement zit hij er met zijn neus bovenop: van transformatie van oude kantoorpanden tot de veranderende rol van de makelaar.

  Gezonde kantorenmarkt

  ‘Transformatie van kantoren is een goede zet gebleken, dat zie je ook terug in ons werkgebied Den Haag’, vertelt hij enthousiast. Nog nooit werden daar zoveel kantoren getransformeerd, het aanbod daalde met 40%. ‘Het concept van werken verandert bovendien mee. Mensen werken vaker thuis, bedrijven spelen in op deelgebruik en flexibiliseren de capaciteitsbehoefte. Hele kantoorpanden stonden leeg, terwijl de omgeving juist verdichting van de stad zocht: méér woningen.’

  De afgelopen jaren werden in Den Haag lege kantoren omgebouwd tot bijna 5.000 woningen. Of zo ingedeeld dat het beter aansluit bij het huidige bedrijfsleven. Geerlings: ‘New Babylon is bij uitstek een voorbeeld van de ontwikkelingen in de Haagse markt. De eigenaresse speelt in op de marktvraag met een full-service officeconcept: huurders maken gebruik van high-end gemeenschappelijke faciliteiten, zoals restaurants, fitness-, vergader- en congresfaciliteiten.’

  Veranderende woningmarkt

  De kantorenmarkt wordt geleidelijk gezonder, ook de woningmarkt verandert. ‘Het hele proces van aan- en verkopen is in ontwikkeling,’ zegt Geerlings. ‘Er ontstaan creatieve concepten en nieuwe verhuur- en verkoopformules. Vanuit onze beheertak zien we veel mutaties. Vastgoedbeheerders zijn drukker met het verwerken van eigendomswisselingen. Huiseigenaren verkopen steeds vaker zelf, dus een makelaar moet op vernieuwende wijze toegevoegde waarde bieden. Binnenkort organiseren we daarom vanuit VGME een masterclass over ‘de rol van de makelaar’ (datum wordt later dit jaar bekend gemaakt).

  De taxateur is volgens Geerlings cruciaal bij de vraag hoe de huizenmarkt in de toekomst ontwikkelt. ‘Je ziet nu dat woningen voor veel meer geld worden verkocht dan ze waard zijn,’ licht hij toe. ‘Bij een taxatie wordt de marktwaarde vaak gekoppeld aan de koopprijs. Maar de waarde van een woning moet wél reëel zijn om als onderpand te dienen bij een bank. We willen geen huizen onder water meer.’ Geerlings benadrukt hoe belangrijk het is dat taxaties eerlijk en kloppend zijn: ‘Taxateurs worden tegenwoordig beter en strenger gecontroleerd, dat is een goede zaak. Maar marktwerking bepaalt óók de waarde van de woning. De vraag is dus wat de gepaste financieringswaarde is, zodat de banken de risico’s beperken en bewoners niet in de schulden komen.

  Toekomstmuziek

  Wat verwacht Geerlings de komende jaren? Hij denk even na. ‘Deze mate van oververhitting heb ik in jaren niet gezien. Na 2008 hadden we zo’n 8 jaar dat mensen hun huis niet kwijtraakten. Nu is de vraag naar woningen ongekend groot, mede door de lage hypotheekrente en maatregelen van de overheid. Maar het risico op een inzinking wordt ook steeds groter. Het is een terugkerende marktbeweging en een samenspel van verschillende krachten, ook van de overheid. Ik verwacht wel een tegenreactie. Na zo’n oververhitte markt komt altijd een ommekeer, dan wordt duidelijk of het vangnet van de banken en overheden heeft gewerkt.’

   

  Reageren op dit artikel? Praat hieronder met ons mee!

  lees meer
 • VGME Zomerreeks: Duurzaamheid

  Barbara Kramer - REMARK

  Zonnepanelen en gasloos wonen: duurzaamheid is de trend in de vastgoedbranche! Ook op de VGME Lenteborrel was het een veelbesproken onderwerp. De aanwezigen discussieerden hier in groepjes over een aantal thema’s. Het gesprek over duurzaamheid gaat verder met twee VGME leden: een energie-adviseur en een projectontwikkelaar.

  Inhaalslag of overhaast?

  ‘In 2020 moet Nederland 20 % minder CO2-uitstoot hebben; in 2050 volledig gasloos zijn. Daarom is er ineens zo’n haast.’ Gregory Perk RVGME volgt de regeringsmaatregelen voor duurzaam wonen op de voet. Zijn adviesbureau New Tech is gespecialiseerd in technische installaties in bestaande en nieuwbouw. Speerpunt: duurzaamheid van technieken. ‘Nederland liep echt achter op dit gebied,’ licht hij toe. ‘Duurzaam beleid is afgesproken op Europees niveau. Nederland is laat ingestapt en probeert nu een inhaalslag te maken.’

  Kan het voor Perk niet snel genoeg gaan, voor Mark Straver RVGME mag het wel wat voorzichtiger. Hij heeft als projectontwikkelaar en belegger te maken met de nieuwe regelgeving: ‘Ik kijk vanuit de huurder: is deze bereid om extra huur te betalen voor energiebesparing? Ik vind de huidige stimulatie van gasloos wonen overhaast. Veel is nog niet uitontwikkeld en er zijn te weinig alternatieven. Een gasloze woning betekent een fors hogere investering, én onzekerheid of het op termijn de juiste oplossing is.’

  Kosten en baten

  Ook Perk ziet een probleem bij het verhalen van de kosten. ‘De vraag blijft: “Hoe zet je een duurzame woning om in waarde?” Er kan nog niet bepaald worden wat een investering oplevert. Neemt een makelaar het mee in een taxatie als een woningeigenaar 15.000 euro investeert om een huis duurzaam maken? Betaalt een huurder meer voor een energiezuinige woning? Dat denk ik niet.’

   

   

   

   

   

   

  ‘Wij kijken vanuit rendement,’ zegt Straver. ‘De maatregel die er nu is – gasloos bouwen – gaat direct ten koste daarvan. Dat is niet erg als het de juiste oplossing is, maar ik vind het nog niet goed genoeg. Als projectontwikkelaar moet ik gewoon voldoen aan de regelgeving. Maar de kosten moeten wél ergens verhaald worden. Het kan niet allemaal: betaalbare huur én gasloos. Veel gemeenten beseffen dit niet. Bovendien is er te weinig focus op de bijkomende onderhoudskosten. Met steeds meer techniek in een woning neemt ook dat toe.’

  Kinderziekten

  Straver ziet het liefst experimenten op kleine schaal. ‘Onderzoek wat wel en niet werkt, ontwikkel verschillende alternatieven voor gas. Over een jaar of 15 zijn de kinderziektes eruit, en hebben we meer mogelijkheden om uit te kiezen. Dán die slag maken, dat lijkt mij beter.’ Perk gelooft meer in learning by doing: ‘Het is nu nog niet perfect, maar we moeten door - we hebben massa nodig om duurzaamheid te ontwikkelen. Dan kan het snel gaan. Kijk maar naar de korte periode waarin LED de gloeilamp verving én betaalbaar werd.’

  Duurzaam de toekomst in

  Bewustzijn is belangrijk, daar zijn beide heren het over eens. Perk: ‘Dwingende maatregelen zijn niet genoeg; er moet draagvlak komen vanuit de hele branche.’ ‘Een overgangsfase vind ik belangrijk,’ vult Straver aan. De huidige initiatieven zijn een prima begin, maar ik verwacht dat we straks nóg beter in staat zijn om duurzame woningen te realiseren. Zonnepanelen die veel meer opbrengst hebben, de ontwikkeling van zonneglas, waterstof als energiebron. Of iets totaal anders!’

   

   

   

   

   

   

  lees meer
 • Ronald Hack treedt toe tot het bestuur van CREME Nederland

  Deze week is Ronald Hack toegetreden tot het bestuur van CREME Nederland. Ronald is Corporate Real Estate Manager van Achmea.

  Introductie Ronald Hack

  Ronald is al ruim 5 jaar werkzaam bij Achmea en is als productowner verantwoordelijk voor Corporate Real Estate. Zijn directe aandachtsgebieden zijn het strategisch huisvestingsplan, vastgoedmanagement en coördinatie huisvestingsbehoefte. Achmea heeft het doel gesteld om terug te gaan naar 5 kernlocaties. Om het traject in goede banen te leiden is hij de dirigent van het programma “Centrale Sturing op Huisvesting”. Ronald streeft binnen zijn team naar een zelflerende, transparante en volwassen organisatie en stimuleert het nemen van eigenaarschap door collega’s.

  Meer halen uit de community

  Met de geruime kennis van Ronald haalt CREME Nederland een ware professional binnen haar bestuur. Iets waar ze enorm trots op zijn. “Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging. Als bestuurslid van CREME Nederland wil ik me hard maken dat leden meer uit dit eindgebruikersplatform kunnen halen. Wij zijn de belangenvereniging voor de eindgebruiker op het gebied van huisvesting/vastgoed. Er is enorm veel kennis aanwezig bij onze leden, maar het delen van deze informatie is nog lastig. Ik wil er mede voor gaan zorgen dat leden elkaar weten te vinden voor de juiste onderwerpen. Daarnaast dat wij als eindgebruikers ons meer gaan profileren en laten horen op de vastgoedmarkt. Ik ben klaar voor deze uitdaging.”

  Vereniging CREME Nederland

  Corporate Real Estate Management Executives Nederland [CREME] is hét onafhankelijke eindgebruikersplatform voor de Corporate Real Estate Managers die verantwoordelijk zijn voor de huisvesting/vastgoed op strategisch niveau.

  De vereniging CREME Nederland is in 2005 opgericht en organiseert bijeenkomsten, waarbij de uitdagingen/problemen/wensen van de leden centraal staan. Momenteel heeft de vereniging ruim 150 leden, die in totaal ruim 40 miljoen m² vastgoed in beheer hebben.

  Bestuur CREME Nederland:

  • Voorzitter Jeroen Heunen - PwC
  • Penningmeester Saskia van der Avort - CGI
  • Secretaris Rogier Hageman - Rijkswaterstaat
  • Bestuurslid Ronald Hack - Achmea
  lees meer
 • Toetreding VGME secretaris Robbert Geerlings per 1 juni 2018

  Wij zijn verheugd het nieuws te mogen delen dat Robbert Geerlings per vandaag als nieuwe secretaris binnen het VGME bestuur is toegetreden! Robbert stelt zich graag even voor en hoopt jou tijdens de PROVADA op 6 juni tussen 10.00 en 11.00 uur bij stand 1244 te ontmoeten. 

  "Per 1 juni 2018 ben ik toegetreden tot het bestuur van VGME in de rol van secretaris. Door samen te werken met vakgenoten in de vastgoedbranche hoop ik met mijn kennis en ervaring van waarde te kunnen zijn voor het netwerk van VGME. Ik zal mij ervoor inspannen om het netwerk van VGME uit te bouwen en aandacht te blijven geven aan de toegevoegde waarde die een netwerk als VGME heeft voor de vastgoedprofessional. Ik ben al geruime tijd werkzaam bij Atrium Vastgoedmanagement en Atrium Makelaars waar ik eindverantwoordelijk ben voor onze diensten gericht op het beheer, advies, verkoop en verhuur van woningen, bedrijfspanden en commercieel onroerend goed."

  lees meer
 • VGME app live!

  Wij maken het VGME lidmaatschap nu nog prettiger en gemakkelijker voor leden met de VGME app. Met behulp van deze mobiele app kan je alle informatie over de toekomstige evenementen en de foto's van evenementen uit het verleden inzien, het laatste nieuws lezen en natuurlijk kunnen leden zich op deze manier eenvoudig inschrijven voor evenementen en andere leden in het RVGME register opzoeken. 
  PE punten zijn op dit moment nog niet inzichtelijk via de mobiele app, maar wij hopen dat dit in een volgende versie wel mogelijk gaat zijn. Ook de huisstijl is nog in ontwikkeling waardoor de layout in de toekomst zal veranderen. 

  De VGME app is nu te vinden in de App Stores voor Apple en Google

  lees meer
 • Vastgoedbeleggers Lenteborrel

  De zeer geslaagde Vastgoedbeleggers Lenteborrel op 23 mei 2018 werd mede-georganiseerd door Beleggingspanden.nl. Buiten aan de paardenweide van Boerderij Het Gagelgat te Soest ontvingen wij de gasten met een drankje en een bitterbal. De Lenteborrel was in eerste instantie gericht op kennisdeling en daarom werd de groep verdeeld over meerdere brainstorm-tafels. Actuele onderwerpen zoals 'Duurzaamheid', 'Circulariteit', 'Gasloos ondernemen' en 'Digitalisering in Vastgoed' werden gedurende twee sessies uitgebreid besproken. De aanwezigen die bekend waren met het onderwerp konden hun kennis delen en de aanwezigen die nog niet bekend waren met het onderwerp konden zo kennis opdoen. 

  De ontspannen sfeer, het avondzonnetje en de mooie mix van relaties uit twee verschillende netwerken maakten deze avond tot een bijzonder evenement. 

  Wij danken Beleggingspanden.nl voor het mede-organiseren van deze Vastgoedbeleggers Lenteborrel!

  lees meer
 • AVG: Nieuwe privacy wetgeving

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele EU. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Organisaties die persoonsgegevens verwerken - waaronder VGME - krijgen hierdoor meer verplichtingen. 

   

  De informatie in bijgevoegde documenten is ter informatie om ook jou te helpen op tijd klaar te zijn voor de AVG: 

  Voor meer informatie verwijzen we je naar de website Autoriteit Persoonsgegevens.

  lees meer
 • Masterclass 'ROZ en de Leegstandwet'

  Tijdens de Masterclass 'ROZ 2015 en de Leegstandwet' op 19 april 2018 werden beide onderwerpen door spreker Jeroen Kist* uitgebreid met de aanwezigen besproken. 

  Naast een algemene introductie over de achtergrond en het systeem van de Leegstandswet werd nader ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen verhuren op grond van de Leegstandwet en het ‘gewone’ huurrecht voor woonruimte. Wat zijn de voordelen en risico’s van verhuur op grond van de Leegstandwet?

  De Raad voor Onroerende Zaken stelt modelovereenkomsten en algemene bepalingen voor de huur en verhuur van winkels, woningen en kantoren en overige gebouwde onroerende zaken (zgn. artikel 7:230A BW). De modelovereenkomsten en algemene bepalingen zijn ‘market practice’. In de Masterclass werd nader ingezoemd op de valkuilen en de ruimte die het ROZ 7:230a BW model en algemene bepalingen bieden voor zowel de huurder als de verhuurder.

  *Jeroen Kist is gespecialiseerd in civiel vastgoedrecht. Hij richt zich met name op asset- en propertymanagement, (ver-)koop en (ver-)huur van onroerende zaken en daarmee samenhangend vastgoedgerelateerd verbintenissenrecht.

  Jeroen adviseert en procedeert namens (inter-)nationale vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars, beheerders en andere vastgoedadviseurs op het gebied van huur- en koopovereenkomsten, transformaties en herontwikkelingen, gebreken en (non-)conformiteit, huurprijsprocedures en huurbeëindigingen van middenstandsbedrijfsruimten.

  Jeroen is sinds 2018 als partner verbonden aan Six Advocaten. Daarvoor werkte hij 12 jaar als advocaat bij Lexence Advocaten en Notarissen bij de sectie vastgoed. Jeroen is in 2003 afgestudeerd in Nederlands recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2008 rondde hij de specialisatieopleiding van de Vereniging van Huurrecht Advocaten af. Jeroen is auteur van het studieboek ‘Huurrecht Begrepen’ en publiceert regelmatig over huurrechtelijke en andere vastgoedgerelateerde onderwerpen. 

  lees meer
 • De nieuwste innovatie van VPS: VPS SmartDoor

  De beveiligingstak van leegstandbeheerder- en beveiliger VPS Nederland lanceert de VPS SmartDoor. Deze innovatieve stalen beveiligingsdeur met bluetooth vergrendelingssysteem creëert een effectieve toegangsmanagementoplossing voor leegstaand vastgoed die optimaal beveiligt, ontzorgt en kosten bespaart. Lees hier verder.

  lees meer

Realisatie: verenigingenweb