Nieuws

Loek Langezaal draagt VGME voorzitterschap over

Na 8 jaar als voorzitter van de Stichting Vastgoed Managers-Expert (VGME) actief te zijn geweest heeft Loek Langezaal RVGME besloten zijn functie als voorzitter per 1 januari 2020 over te dragen. Zowel het VGME bestuur als de Raad van commissarissen zijn unaniem geweest in het benoemen van Robbert Geerlings RVGME als nieuwe voorzitter van VGME.

Loek Langezaal RVGME: “Ik kijk met veel genoegen en plezier terug naar de afgelopen jaren waarin ik het ledenaantal van de VGME heb zien groeien en waarbij wij met zijn allen een aantal belangrijke mijlpalen hebben bereikt. Eind van dit jaar zullen we als bestuur het nieuwe logo en de huisstijl van VGME presenteren, zodat VGME zich op 1 januari 2020 met nieuw elan in de vastgoedmarkt als kennisnetwerk kan manifesteren en nog beter aansluit op de doelgroep waar VGME voor staat.” 

Professionalisering Stichting VGME

De professionalisering van de Stichting, de invoering van de kennismethodiek om te werken aan Permanente Educatie van de leden en de daaraan gekoppelde Masterclasses en Vastgoedsociëteiten zijn een succes en worden door eenieder gewaardeerd. De PE systematiek is aantoonbaar succesvol en is complementair geworden aan dezelfde systematiek in andere branches.

Ook de samenwerking met en binnen het Bestuur, de Raad van Commissarissen, de commissie Toelating en Opleiding, het huidige Q-team, evenals het evenementenbureau en het administratiekantoor hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan waar VGME nu staat. En ook de komende jaren zal er veel tijd besteed worden om VGME verder te ontwikkelen als een onmisbaar kennisnetwerk binnen de vastgoedsector.

Loek Langezaal VGME: “Het behaalde resultaat kan niet tot stand komen zonder de inzet van al deze personen die vaak op vrijwillige basis een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van VGME leveren. Eenieder wil ik hiervoor dankzeggen, want alleen met de inzet en betrokkenheid van hen is dit allemaal mogelijk.”

Overdracht voorzitterschap tijdens Vastgoedsociëteit

Op 7 november 2019 vindt tijdens de Vastgoedsociëteit de officieuze overdracht van het VGME-voorzitterschap plaats. De bijeenkomst heeft als onderwerp ‘technologie als fundatie van vastgoed’ met keynote van Wouter Truffino, oprichter van ConTech en PropTech en top 10 influencer in de wereld. Leden kunnen zich via deze link kosteloos aanmelden; externen zijn welkom tegen betaling doormiddel van het sturen van een email

Realisatie: verenigingenweb