VGME Huisvestingsdebat

Het thema volkshuisvesting en ruimtelijke ordening is nog nooit zo relevant geweest. Waar kunnen we nog bouwen om te wonen, en aan welk eisenpakket moeten wij voldoen? Hoe kunnen wij binnen deze kaders zo efficiënt mogelijk verduurzamen? Wat is de visie van minister de Jonge voor het uitvoeren van deze grote taak en hoe kunnen de vastgoedmanagers in de zaal hieraan bijdragen?

Verschillende partijen gaan deze avond met elkaar in gesprek over de woningbouw, het huurbeleid en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Sprekers worden spoedig bekend gemaakt.


"Voor te veel mensen is het hebben van een fijn en betaalbaar huis nu geen zekerheid. Mijn eerste opdracht is zorgen dat er heel veel gebouwd gaat worden. Mijn tweede opdracht is zorgen dat er ruimte blijft op dit hele kleine stukje aarde voor de dingen die we belangrijk vinden: ruimte om te wonen, voor natuur, ruimte om ons geld te verdienen, voor onze boeren en voor onze energievoorziening. Hierin zullen we passende keuzes moeten maken." Hugo de Jonge - Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
 

Programma: 
17.00 uur: Inloop met borrel
18.00 uur: Opening door dagvoorzitter
18.10 uur: Presentatie
18.30 uur: Huisvestingsdebat
19.30 uur: Netwerkdiner
22.00 uur: Einde 
 

VGME leden ontvangen 4 PE punten voor deelname aan dit evenement.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top