Ronde Tafels met leden en Young Professionals (HR)

Gedurende deze ochtend gaan VGME professionals in gesprek met de nieuwe generatie vastgoedprofessionals: studenten van minor Real Estate & Facility Management aan de Hogeschool Rotterdam. Ieder lid of combinatie van leden gaat in gesprek met 2 groepen studenten die hun groepsopdracht kort presenteren en hun knelpunten voorleggen ter bespreking.

GROEPSOPDRACHT
Bij het ontwikkelen, herontwikkeling en exploiteren van gebouwen lopen diverse belangen door elkaar. Hierrbij mag verwacht worden dat partijen samenwerken, maar dat gebeurt lang niet altijd met als gevolg het ontstaan van een spanningsveld tussen gebruiker(s), beheerder(s), de projectontwikkelaar en de belegger.
Vanaf september werken de studenten in groepen van 4 of 5 aan een vraagstuk van een opdrachtgever. Voor een deel van de studenten is dit een vraagstuk vanuit gebruikersperspectief, waarin een middellange termijn huisvestingsvraag wordt opgelost. Gekeken wordt naar de vastgoedportefeuille en de keuzes die daarin gemaakt moeten worden. Gewerkt wordt naar een concrete huisvestingsoplossing, inclusief facilitair plan. Voor het andere deel vanuit het beleggers/ontwikkelaars-perspectief. In de eerste fase van de opdracht is een object geselecteerd en de studenten werken aan een concrete transformatie van dit object.

TOEGEVOEGDE WAARDE
De toegevoegde waarde van deze Ronde Tafels met vastgoedexperts is dat de experts met hun ervaring een bijdrage kunnen leveren in de afwegingen die de studenten gaan maken en daarnaast advies kunnen geven over keuzes die de studenten moeten gaan maken c.q. mee moeten nemen in hun resultaat voor de opdrachtgever.


PROGRAMMA: 
09.30 uur: Ontvangst met koffie/thee
10.00 uur: Opening door docent(en) HR en voorzitter VGME
10.10 uur: Toelichting opdracht door docent HR
10.15 uur: Ronde Tafels 1
10.45 uur: Ronde Tafels 2
11.15 uur: Pauze
11.30 uur: Korte samenvatting door studenten per groep
11.55 uur: Afsluiting door docent(en) HR en voorzitter VGME
12.00 uur: Napraten/netwerken met eenvoudige lunch
13.00 uur: Einde


Leden ontvangen 2 PE punten bij deelname aan deze middag.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top