Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) is ingesteld door het bestuur van VGME en heeft als doel de VGME als organisatie kritisch te volgen met het oog op de belangen van de geregistreerden. De RvC kan het bestuur gevraagd maar ook ongevraagd adviseren. Zo kan het bestuur bij de RvC een onafhankelijk en deskundig advies inwinnen over voorgenomen wijzigingen in organisatiestructuur, de bedrijfsvoering van VGME en relevante marktontwikkelingen, met als doel de toegevoegde waarde van VGME voor geregistreerden te vergroten. De leden van de Raad van Commissarissen stellen zich graag aan u voor:

Voorzitter Michel Capitein RVGME
"Ik merk dat er een grote behoefte is aan netwerken en professionaliteit in de vastgoedwereld. Kennisuitwisseling is hier een afgeleide van en essentieel voor persoonlijke groei. De stichting VGME is voor mij de ideale mogelijkheid bij te blijven in de constant veranderende ontwikkelingen binnen de vastgoedwereld.
In het dagelijks leven ben ik directeur en mede-eigenaar van Technolab, 2M Vastgoed en Opinionmeter Vastgoedservices Benelux."

Lid RvC Norman Klein RVGME
"Ook in het werken met vastgoed geldt: er is niet één standaard aanpak. In mijn dagelijkse werk heb ik te maken met zowel jonge als gevestigde vastgoedprofessionals. Ieder met een unieke kijk op vastgoed, een eigen visie op maatwerk. En de VGME verbindt, zodat starters en ervaren mensen en nieuwe ideeën en bestaande denkbeelden elkaar ontmoeten.
Als investeerder en partner in VPS Nederland ben ik dagelijks bezig met het toevoegen van waarde aan vastgoed."

Lid RvC Rob Sprenkels RVGME
"VGME staat voor kennis delen en netwerken op hoog niveau. Als strateeg draag ik daar graag mijn steentje in bij. Ik geniet van de voortdurende professionalisering en stijgende lijn die VGME al jaren laat zien. Eerder leverde ik mijn bijdage als secretaris in het bestuur en nu zet ik mijn werk voort als lid van de Raad van Commissarissen. Ik kijk uit naar de bijzondere bijeenkomsten die op stapel staan!
Naast mijn betrokkenheid bij VGME zet ik mijn vastgoedexpertise in als interim professional in het zorgvastgoed."

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top