Archief

 • Inspirerende Vastgoedsociëteit 'Technologie als fundatie van vastgoed'

  Technologie, innovatie en digitalisering is niet meer weg te denken binnen het vastgoed, met als doel een betere vastgoedomgeving te creëren. Wouter Truffino – oprichter van Holland ConTech & PropTech en top 10 influencer in de wereld – zoomde op 7 november 2019 tijdens de Vastgoedsociëteit 'Technologie als fundering van vastgoed' in op de laatste technologische ontwikkelingen binnen het vastgoed. Jochen van Lysebettens - Business Developer bij Nanopixel - legde aansluitend uit waarom het hoog tijd is om technologie op een slimme manier in te zetten voor de high end vastgoedsector.
  Lees hier meer en bekijk de foto's van deze zeer inspirerende en energieke avond.

  lees meer
 • Het nieuwe ontwikkelen: integrale aanpak en een lange adem

  Barbara Kramer - REMARK

  Gebiedsontwikkeling gebeurt vaak gefragmenteerd en gebaseerd op emotie. Verbetering van een wijk wordt van oudsher vaak vanuit één kant ontwikkeld, zonder te kijken naar juist de combinatie van factoren die nodig is voor succes. Een nieuwe wijk bouwen leidt nog niet tot een leefbare plek, of minder schoolverlaters. Met een integrale aanpak komen alle partijen samen die relevant zijn voor een gebied, en vergroot hun gedeelde visie de kans op succes. Lees hier het volledige artikel.

  lees meer
 • Loek Langezaal draagt VGME voorzitterschap over

  Na 8 jaar als voorzitter van de Stichting Vastgoed Managers-Expert (VGME) actief te zijn geweest heeft Loek Langezaal RVGME besloten zijn functie als voorzitter per 1 januari 2020 over te dragen. Zowel het VGME bestuur als de Raad van commissarissen zijn unaniem geweest in het benoemen van Robbert Geerlings RVGME als nieuwe voorzitter van VGME.

  Loek Langezaal RVGME: “Ik kijk met veel genoegen en plezier terug naar de afgelopen jaren waarin ik het ledenaantal van de VGME heb zien groeien en waarbij wij met zijn allen een aantal belangrijke mijlpalen hebben bereikt. Eind van dit jaar zullen we als bestuur het nieuwe logo en de huisstijl van VGME presenteren, zodat VGME zich op 1 januari 2020 met nieuw elan in de vastgoedmarkt als kennisnetwerk kan manifesteren en nog beter aansluit op de doelgroep waar VGME voor staat.” 

  Professionalisering Stichting VGME

  De professionalisering van de Stichting, de invoering van de kennismethodiek om te werken aan Permanente Educatie van de leden en de daaraan gekoppelde Masterclasses en Vastgoedsociëteiten zijn een succes en worden door eenieder gewaardeerd. De PE systematiek is aantoonbaar succesvol en is complementair geworden aan dezelfde systematiek in andere branches.

  Ook de samenwerking met en binnen het Bestuur, de Raad van Commissarissen, de commissie Toelating en Opleiding, het huidige Q-team, evenals het evenementenbureau en het administratiekantoor hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan waar VGME nu staat. En ook de komende jaren zal er veel tijd besteed worden om VGME verder te ontwikkelen als een onmisbaar kennisnetwerk binnen de vastgoedsector.

  Loek Langezaal VGME: “Het behaalde resultaat kan niet tot stand komen zonder de inzet van al deze personen die vaak op vrijwillige basis een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van VGME leveren. Eenieder wil ik hiervoor dankzeggen, want alleen met de inzet en betrokkenheid van hen is dit allemaal mogelijk.”

  Overdracht voorzitterschap tijdens Vastgoedsociëteit

  Op 7 november 2019 vindt tijdens de Vastgoedsociëteit de officieuze overdracht van het VGME-voorzitterschap plaats. De bijeenkomst heeft als onderwerp ‘technologie als fundatie van vastgoed’ met keynote van Wouter Truffino, oprichter van ConTech en PropTech en top 10 influencer in de wereld. Leden kunnen zich via deze link kosteloos aanmelden; externen zijn welkom tegen betaling doormiddel van het sturen van een email

  lees meer
 • Rotterdam klimaatneutraal

  Barbara Kramer - REMARK

  Je kan het dak op: hoe Rotterdam klimaatneutraal wordt
  Sinds het klimaatakkoord van Parijs is aandacht voor klimaatverandering niet meer weg te denken. Ook in Rotterdam. Dacht de stad 10 jaar geleden nog na over mogelijke scenario’s als gevolg van klimaatverandering, tegenwoordig is het vanzelfsprekend en urgent. Net als in de rest van Nederland komen initiatieven op, en daarmee nieuwe uitdagingen, innovaties, veranderende rollen en regelgeving. Lees hier de complete rapportage (exclusief voor leden).

  lees meer
 • VGME certificaten uitgedeeld!

  Leden met 40 of meer PE punten hebben in juli hun VGME certificaat mogen ontvangen. Ruim 30% van de leden heeft dit mooie aantal ondertussen behaald en het bestuur verwacht dat dit aantal komend jaar nog flink zal stijgen. 

  De Permanente Educatie (PE) systematiek is drie jaar geleden door VGME geïntroduceerd. Hierin is opgenomen dat VGME leden binnen een periode van drie jaar minimaal 40 PE punten behaald dienden te hebben om als persoon in het VGME register geregistreerd te blijven. Deze pilot is laatst door het VGME bestuur verlengd met één jaar. Het VGME-register blijft tot 1 juli 2020 ongewijzigd; na 1 juli 2020 kunnen enkel VGME leden die binnen de daarvoor aangegeven jaren 40 PE punten of meer hebben behaald, en vervolgens jaarlijks 15 PE punten halen, in het register geregistreerd blijven.

  lees meer

Realisatie: verenigingenweb