Incassobeleid

VGME hanteert een betaaltermijn van 30 dagen. Mocht de factuur binnen deze termijn niet zijn voldaan, volgt een 1e herinnering. Mocht blijken dat 14 dagen na het verzenden van de 1e herinnering de factuur nog open staat, gaat VGME over tot het verzenden van een 2e herinnering waarbij het bedrag van de factuur verhoogd wordt met € 25,- administratiekosten. 

Mocht blijken dat 14 dagen na het verzenden van de 2e herinnering de factuur nog steeds openstaat, verstuurt VGME een brief waarin een uiterste betaaldatum wordt genoemd. Wanneer deze datum wordt overschreden, wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau en verhoogd met binnen- en buitengerechtelijke incassokosten.

Wanneer betaling uitblijft wordt het lid per direct uitgeschreven uit het register en is niet langer gerechtigd gebruik te maken van de toevoeging RVGME. De betalingsverplichting blijft na uitschrijving van kracht. Mocht je na uitschrijving en betaling besluiten weer ingeschreven te willen worden bij VGME, dan zijn de nieuwe inschrijfvereisten van kracht.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top