Masterclass: 'Woonpuzzel van de vergrijzing'

Bijna één op de vijf Nederlanders was in 2019 vijfenzestig jaar of ouder. De prognose voor 2050 is dat dit groeit naar één op de vier, een groei van vijf procent (CBS, 2019). Deze demografische ontwikkeling brengt een enorme uitdaging met zich mee: een tekort aan seniorenwoningen. Het is de zoveelste crisis in Nederland, maar door de innovatieve kansen en vindingrijke oplossingen, misschien meer een uitdaging dan een probleem. En laten we niet vergeten dat het ook kansen geeft om de doorstroming in de woningmarkt weer op gang te helpen, nu vele verzorgingshuizen de deuren hebben moeten sluiten. Op woensdag 15 november 2023 organiseert VGME daarom de Masterclass: 'Woonpuzzel van de vergrijzing'. 

De Masterclass biedt een unieke gelegenheid om samen te komen met gelijkgestemde professionals en experts op het gebied van woningbouw en vergrijzing. Het programma bestaat uit drie inspirerende invalshoeken. Tijdens de inleiding zetten we de huidige stand van de seniorenwoningmarkt uiteen, vervolgens is het woord aan twee sprekers van Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam die een uniek plan hebben voor het tekort. Daarna werpen we een blik op de toekomst door topspecialist prof.dr. Peter Boelhouwer. Het tweede deel van het programma is uiteraard een interactieve sessie. We gaan met elkaar in gesprek over de omvang van het seniorenwoningtekort, we delen innovatieve ideeën en best practices. Laten we samen de 'woonpuzzel van de vergrijzing' verkennen en werken aan een betere toekomst voor de oudere generaties in Nederland.

PROGRAMMA
13:30 Inloop
14:00 Start programma
17:00 Borrel
18:30 Einde

SPREKERS

WIEBE DE RIDDER
Principal Consultant bij MarketResponse

In het domein wonen en vastgoed voert De Ridder onderzoeken uit over uiteenlopende bouwgerelateerde thema’s. Hij heeft brede ervaring opgedaan waarin hij is uitgegroeid tot marketing- en onderzoeksspecialist met vastgoedexpertise. De Ridder studeerde commerciële economie, deed een mastercourse stedenbouw aan de Academie voor Bouwkunst in Rotterdam en rondde in 2005 de studie algemene cultuurwetenschappen af aan de Erasmus Universiteit.

REMCO BOUTER EN ERIK DE ROOIJ
Manager Vastgoed en Ontwikkelingsmanager bij SOR

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam is met 56 wooncomplexen een van de vier seniorenhuisvesters van Nederland. Het vastgoedteam van SOR, onder leiding van Remco Bouter, heeft vijf oplossingen bedacht om snel en betaalbaar woningen te kunnen toevoegen op hun eigen locaties. De creatieve plannen, zogeheten BIG5 zijn grensverleggend. Van op- en ondertoppen, woningen splitsen en delen tot nieuwbouw.

PROF.DR. PETER BOELHOUWER
Hoogleraar Housing Systems bij TU Delft

Hij studeerde sociale geografie, werkt sinds 1987 bij TU Delft en werd in 2001 hoogleraar. Boelhouwer houdt zich vooral bezig met vraag en aanbod op de woningmarkt en het volkshuisvestingsbeleid. Vanwege beschikbaarheids- en betaalbaarheidsproblemen ziet Boelhouwer problemen in specifieke groepen, waaronder seniorenhuisvesting. Peter Boelhouwer is een veelgevraagd vooraanstaande expert. 

JOHAN SCHOONUS
Manager Vastgoed bij Stichting Vughterstede

Met ruim 35 jaar ervaring in seniorenhuisvesting is Johan Schoonus een expert. Hij is strategisch specialist en verbinder, op het terrein van vastgoed, bedrijfsvoering en ICT in de zorg. In de laatste 10 jaar werkte hij aan meerdere uitdagende vastgoedontwikkelingen en gelieerde vraagstukken. Bij Stichting Sint Jozefoord was hij eindverantwoordelijk voor de realisatie van 48 nieuwbouw- en duurzame renovatie van 64 verpleeghuisappartementen. In 2020 stapte hij over naar Stichting Vughterstede, waar hij momenteel werkt aan het strategisch duurzaam vastgoedplan en de ontwikkeling van een nieuw project.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top