Next Generation: Hogeschool Rotterdam

In samenwerking met de Hogeschool Rotterdam zet VGME de volgende generatie vastgoedexperts centraal. Leden van VGME inspireren en adviseren studenten van de minor Real Estate Facility Management. Na een inleidende presentatie om de studenten te prikkelen, verzorgd door VGME, gaan de leden in gesprek met de studenten. De VGME'ers inspireren de jonge vastgoedstudenten en adviseren hen als experts uit het werkveld. Het is een fantastische dynamische bijeenkomst!

Vanaf september zullen studenten in groepen van 4 of 5 samenwerken aan een vraagstuk dat is opgesteld door een opdrachtgever. Voor een aantal studenten zal dit vraagstuk voortkomen uit het gebruikersperspectief, waarbij zij een middellange termijn huisvestingsvraagstuk zullen oplossen. Hierbij wordt gekeken naar de vastgoedportefeuille en de benodigde beslissingen die daarbij moeten worden genomen. Het doel is om te werken naar een concrete huisvestingsoplossing, inclusief een facilitair plan.

Voor het andere deel van de studenten zal het vraagstuk worden benaderd vanuit het beleggers/ontwikkelaarsperspectief. In de eerste fase van de opdracht hebben zij een object geselecteerd en momenteel zijn ze bezig met het uitwerken van een concrete transformatie voor dit object.

PROGRAMMA
09:00 Inloop
09:30 Presentatie
10:30 Rondetafelgesprekken
12:30 Lunch

SPREKERS

MENNO ELSINGA EN NILS VAN DEN BOOGERT
CEO en Commercieel manager bij Energiek Vastgoed

Bij Energiek Vastgoed draait alles om verduurzaming van de gebouwde omgeving. Wij zijn er om gebouweigenaren te adviseren, begeleiden en te ontzorgen tijdens het verduurzamingsproces. Onze uitgebreide diensten en producten omvatten energielabels, maatwerk energieadviezen, procesbegeleiding, subsidieaanvragen en bouwbegeleiding. Met ons team van gepassioneerde duurzaamheidsadviseurs en experts in proces- en bouwbegeleiding, streven we ernaar verduurzaming toegankelijk te maken voor iedereen die kosten wil besparen en een positieve impact op het klimaat wil hebben.

"Tijdens onze presentatie willen we de studenten laten zien wat duurzaamheid betekent binnen de gebouwde omgeving. We bespreken de uitdagingen waar we voor staan en delen de visie van Energiek Vastgoed. Maar we willen ook jullie ideeën horen! De studenten van de Hogeschool Rotterdam vormen de toekomst van de transitie en daarom willen we graag weten welke uitdagingen in ieders vakgebied relevant zijn en hoe jullie deze willen aanpakken, met onze hulp uiteraard. Tot slot bieden we concrete handvatten om duurzaamheid te integreren in verschillende projecten. Samen kunnen we impact maken en een betere toekomst creëren."

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top