Organisatie

VGME BESTUUR: 

Het VGME bestuur bestaat momenteel uit een voorzitter en financieel bestuurder. De bestuursleden stellen zich voor: 

Voorzitter Robbert Geerlings RVGME
"Per 1 juni 2018 ben ik toegetreden tot het bestuur van VGME in de rol van secretaris, waarna ik per 1 januari 2020 de opvolgende stap gemaakt heb als VGME voorzitter. Door samen te werken met vakgenoten in de vastgoedbranche hoop ik met mijn kennis en ervaring van waarde te kunnen zijn voor het netwerk van VGME. Ik zal mij ervoor inspannen om het netwerk van VGME uit te bouwen en aandacht te blijven geven aan de toegevoegde waarde die een netwerk als VGME heeft voor de vastgoedprofessional. Ik ben al geruime tijd werkzaam bij Atrium Vastgoedmanagement en Atrium Makelaars waar ik eindverantwoordelijk ben voor onze diensten gericht op het beheer, advies, verkoop en verhuur van woningen, bedrijfspanden en commercieel onroerend goed."

Financieel Bestuurder Gilbert Boutier RVGME
"Digitalisering & Data worden alleen maar belangrijker. Dat geldt zeker ook voor vastgoed. VGME zal als netwerk- en kennisorganisatie op het gebied van innovatie en verdere professionalisering van vastgoedbeheer hierin een rol kunnen spelen. De interactie en vooral de samenwerking tussen beleggers, asset managers, property managers en toeleveranciers zal verder worden geïntensiveerd en geprofessionaliseerd. Als interim vastgoed en finance professional bij beleggers, asset managers en property managers hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan dit proces."

Heb je vragen aan het bestuur? Stel ze via bestuur@vgme.nl.

 

RAAD VAN COMMISSARISSEN: 

De Raad van Commissarissen (RvC) is ingesteld door het bestuur van VGME en heeft als doel de VGME als organisatie kritisch te volgen met het oog op de belangen van de geregistreerden. De RvC kan het bestuur gevraagd maar ook ongevraagd adviseren. Zo kan het bestuur bij de RvC een onafhankelijk en deskundig advies inwinnen over voorgenomen wijzigingen in organisatiestructuur, de bedrijfsvoering van VGME en relevante marktontwikkelingen, met als doel de toegevoegde waarde van VGME voor geregistreerden te vergroten. De leden van de Raad van Commissarissen stellen zich graag voor:

Voorzitter Michel Capitein RVGME
"Ik merk dat er een grote behoefte is aan netwerken en professionaliteit in de vastgoedwereld. Kennisuitwisseling is hier een afgeleide van en essentieel voor persoonlijke groei. De stichting VGME is voor mij de ideale mogelijkheid bij te blijven in de constant veranderende ontwikkelingen binnen de vastgoedwereld.
In het dagelijks leven ben ik directeur en mede-eigenaar van Technolab, 2M Vastgoed en Opinionmeter Vastgoedservices Benelux."

Lid RvC Norman Klein RVGME
"Ook in het werken met vastgoed geldt: er is niet één standaard aanpak. In mijn dagelijkse werk heb ik te maken met zowel jonge als gevestigde vastgoedprofessionals. Ieder met een unieke kijk op vastgoed, een eigen visie op maatwerk. En de VGME verbindt, zodat starters en ervaren mensen en nieuwe ideeën en bestaande denkbeelden elkaar ontmoeten.
Als investeerder en partner in VPS Nederland ben ik dagelijks bezig met het toevoegen van waarde aan vastgoed."

Lid RvC Rob Sprenkels RVGME
"VGME staat voor kennis delen en netwerken op hoog niveau. Als strateeg draag ik daar graag mijn steentje in bij. Ik geniet van de voortdurende professionalisering en stijgende lijn die VGME al jaren laat zien. Eerder leverde ik mijn bijdage als secretaris in het bestuur en nu zet ik mijn werk voort als lid van de Raad van Commissarissen. Ik kijk uit naar de bijzondere bijeenkomsten die op stapel staan!
Naast mijn betrokkenheid bij VGME zet ik mijn vastgoedexpertise in als interim professional in het zorgvastgoed."

 

QTEAM: 

In juli 2017 is het Q-team (kwaliteits-team) geïnstalleerd. Het Q-team ziet toe op de hoogwaardige kwaliteit van de evenementen en het VGME register. Zij zullen het VGME bestuur gevraagd en ongevraagd voorzien van advies. De leden zijn afkomstig uit het commercieel en maatschappelijk vastgoed, zodat het VGME netwerk volledig vertegenwoordigd is. VGME voorzitter Robbert Geerlings: “Ik ben zeer verheugd met de komst van het Q-team, deze professionals leveren met hun kennis en netwerk een duurzame meerwaarde voor VGME!”.

Het Q-team bestaat uit:

Ate Wijdeveld RVGME - Senior gebiedsontwikkelaar bij De Alliantie
- Benadering vanuit het maatschappelijk vastgoed

Marcel Maassen (JAP Advies) RVGME - Jurist Grondzaken Gemeente Lansingerland
- Benadering vanuit de bouwkundige hoek, met een ferme insteek naar het onderwijskundige veld

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top