Organisatie

Het team van VGME werkt hard aan het zijn en blijven van een relevant, prikkelend en informatief netwerk voor onze leden. De organisatie wordt aangestuurd door het Bestuur, Raad van Commissarissen en een Kwaliteitsteam, onderstaand meer over hen. Daarnaast heeft VGME twee organisatorische afdelingen. De marketing- en eventafdeling is verantwoordelijk voor de communicatie en de praktische invulling van de bijeenkomsten. De afdeling administratie zorgt voor een zorgvuldig bijgehouden ledenbestand en financiële administratie. 

VGME BESTUUR
Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en beleid van VGME. De leden zitten de bijeenkomsten voor als dagvoorzitter en zijn het eerste aanspreekpunt voor leden. Het bestuur van VGME bestaat sinds de laatste wijziging op 1 december 2022 uit een voorzitter Robbert Geerlings, algemeen bestuurslid Mireille de Korte en financieel bestuurder Gilbert Boutier. 

Robbert Geerlings RVGME - Voorzitter
"Per 1 juni 2018 ben ik toegetreden tot het bestuur van VGME in de rol van secretaris, waarna ik per 1 januari 2020 de opvolgende stap gemaakt heb als VGME voorzitter. Door samen te werken met vakgenoten in de vastgoedbranche hoop ik met mijn kennis en ervaring van waarde te kunnen zijn voor het netwerk van VGME. Ik zal mij ervoor inspannen om het netwerk van VGME uit te bouwen en aandacht te blijven geven aan de toegevoegde waarde die een netwerk als VGME heeft voor de vastgoedprofessional. Ik ben al geruime tijd werkzaam bij Atrium Vastgoedmanagement en Atrium Makelaars waar ik eindverantwoordelijk ben voor onze diensten gericht op het beheer, advies, verkoop en verhuur van woningen, bedrijfspanden en commercieel onroerend goed."

Mireille de Korte RVGME - Algemeen Bestuurslid
“Toen VGME mij in het voorjaar van 2022 vroeg om dagvoorzitter te zijn van de bijeenkomst over houtbouw voelde ik me helemaal thuis. Robbert en ik zijn toen verder het gesprek aan gegaan over een vervolg. De stap om tot het bestuur van VGME toe te treden voelt als een mooie kans die mij geboden wordt. De afgelopen 10 jaar heb ik als lid van VGME mogen ervaren hoe waardevol de kennisdeling is en hoe prettig het is om de verbinding te hebben met het netwerk. Het is een enorme uitdaging om branchegenoten kennis bij te brengen over iets wat misschien volgend jaar pas actueel wordt. Het ontmoeten van de vele vastgoedprofessionals is bovendien een essentieel onderdeel van het kennisnetwerk.”

Gilbert Boutier RVGME - Fianancieel Bestuurder
"Digitalisering & Data worden alleen maar belangrijker. Dat geldt zeker ook voor vastgoed. VGME zal als netwerk- en kennisorganisatie op het gebied van innovatie en verdere professionalisering van vastgoedbeheer hierin een rol kunnen spelen. De interactie en vooral de samenwerking tussen beleggers, asset managers, property managers en toeleveranciers zal verder worden geïntensiveerd en geprofessionaliseerd. Als interim vastgoed en finance professional bij beleggers, asset managers en property managers hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan dit proces."

Heb je vragen aan het bestuur? Stel ze via voorzitter@vgme.nl.

RAAD VAN COMMISSARISSEN
De Raad van Commissarissen (RvC) is ingesteld door het bestuur van VGME en heeft als doel de VGME als organisatie kritisch te volgen met het oog op de belangen van de geregistreerden. De RvC kan het bestuur gevraagd maar ook ongevraagd adviseren. Zo kan het bestuur bij de RvC een onafhankelijk en deskundig advies inwinnen over voorgenomen wijzigingen in organisatiestructuur, de bedrijfsvoering van VGME en relevante marktontwikkelingen, met als doel de toegevoegde waarde van VGME voor geregistreerden te vergroten. De leden van de Raad van Commissarissen stellen zich graag voor:

Michel Capitein RVGME - Voorzitter
"Ik merk dat er een grote behoefte is aan netwerken en professionaliteit in de vastgoedwereld. Kennisuitwisseling is hier een afgeleide van en essentieel voor persoonlijke groei. De stichting VGME is voor mij de ideale mogelijkheid bij te blijven in de constant veranderende ontwikkelingen binnen de vastgoedwereld. In het dagelijks leven ben ik directeur en mede-eigenaar van Technolab, 2M Vastgoed en Opinionmeter Vastgoedservices Benelux."

Norman Klein RVGME - Lid RvC
"Ook in het werken met vastgoed geldt: er is niet één standaard aanpak. In mijn dagelijkse werk heb ik te maken met zowel jonge als gevestigde vastgoedprofessionals. Ieder met een unieke kijk op vastgoed, een eigen visie op maatwerk. En de VGME verbindt, zodat starters en ervaren mensen en nieuwe ideeën en bestaande denkbeelden elkaar ontmoeten. Als investeerder en partner in VPS Nederland ben ik dagelijks bezig met het toevoegen van waarde aan vastgoed."

Rob Sprenkels RVGME - Lid RvC
"VGME staat voor kennis delen en netwerken op hoog niveau. Als strateeg draag ik daar graag mijn steentje in bij. Ik geniet van de voortdurende professionalisering en stijgende lijn die VGME al jaren laat zien. Eerder leverde ik mijn bijdage als secretaris in het bestuur en nu zet ik mijn werk voort als lid van de Raad van Commissarissen. Ik kijk uit naar de bijzondere bijeenkomsten die op stapel staan! Naast mijn betrokkenheid bij VGME zet ik mijn vastgoedexpertise in als interim professional in het zorgvastgoed."

KWALITEITSTEAM
In juli 2017 is het Kwaliteitsteam geïnstalleerd. Dit team van professionals ziet toe op de hoogwaardige kwaliteit van de evenementen en het VGME register. Zij zullen het VGME bestuur gevraagd en ongevraagd voorzien van advies. De leden zijn lid van VGME en afkomstig uit het commercieel en maatschappelijk vastgoed. Het Kwaliteitsteam vergadert een aantal keer per jaar samen met het bestuur van VGME. Voorzitter Robbert Geerlings over de oprichting van het team in 2017: “Ik ben zeer verheugd met de komst van het Kwaliteitsteam, deze professionals leveren met hun kennis en netwerk een duurzame meerwaarde voor VGME!”.

Ate Wijdeveld RVGME - Algemeen lid

Sylvia Lisapaly-de Winkel RVGME - Algemeen lid
"Na ruim 10 jaar lidmaatschap van VGME ben ik in 2022 toegetreden tot het Kwaliteitsteam. In 2021 nam ik deel aan de coaching groep waar ik nog meer de waarde van het VGME heb ervaren, voor mij persoonlijk, maar ook voor mijn bedrijf Sylryk Projectmanagement. Als belangrijk netwerk in het vastgoed is het blijven leren en zorgen voor verbinding, waarmee kennis vergroot en gedeeld kan worden, van groot belang. Door mee te denken in het Kwaliteitsteam op onderwerpen als het borgen en verhogen van de kwaliteit van de bijeenkomsten en te zorgen voor diversiteit van onderwerpen en thema’s, die essentieel zijn voor ons kennisniveau van de vastgoedmarkt, denk ik een bijdrage te kunnen leveren aan het verder uitbouwen van VGME."

Marcel van Liere RVGME - Algemeen lid

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top