ABN Amro Bank N.V.

Vastgoed is een bepalende factor voor de leefbaarheid van een gebied. Zo zorgen leegstaande gebouwen er voor dat een buurt achteruitgaat. Transformatieprojecten helpen leegstand aan te pakken en krijgen gebouwen een tweede leven. Voor nieuw commercieel vastgoed vinden wij het belangrijk dat gebouwen waarde behouden voor toekomstige generaties en zij bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot. Deze zogenaamde landmarks zijn inspirerende gebouwen die zich onderscheiden op het gebeid van duurzaamheid of maatschappelijke waarde.

ABN Amro N.V. Real Estate financieert de ontwikkeling van duurzaam vastgoed of een belegging in commercieel vastgoed.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top