Buigen of barsten: wie meebeweegt, blijft bestaan

Olaf Buter, managing director Adamasgroep, en Sander van Herpen, oprichter BIMnD, houden zich bezig met duurzaamheid, gezondheid en circulariteit in vastgoed. Eind juni gingen ze met elkaar in gesprek tijdens een webinar van VGME. Over de noodzaak en borging van data, technologie die ons de toekomst in brengt en het moeten meegaan met vernieuwing.

"Duurzaamheid is big business"

‘We bouwen nog steeds als met een kinderfeestje: je hebt een plastic bord en gooit dat weg na gebruik.’ Buter vertelt beeldend waar we staan. ‘Materiaal zonder geheugen heeft geen waarde en is afval. Hergebruik is waardevol. We verliezen enorme bedragen in vastgoed omdat we niet weten wat we hebben.’
‘Waarde in vastgoed inzichtelijk maken, dat kan alleen met een digitaal archief,’ vindt Sander van Herpen. ‘Met goede data creëer je waardevermeerdering, daarmee verandert investeren in vastgoed. Daarom is regelgeving die dat voorschrijft zo belangrijk. Dat je buiten het daadwerkelijke bouwwerk, ook moet beschikken over een digitale kopie met daarin alle relevante informatie van de volledige levenscyclus van het gebouw.
‘Het gaat eigenlijk om bewust bezig zijn. Met wat we willen bouwen, op welke manier en met welk beleid,’ stelt Buter. ‘Het is allang geen geitenwollensokkenverhaal meer, het is gewoon big business. Als je de voetprint van een product hebt, weet je ook de waarde van je vastgoed. Wat zit er in, hoe lang is het houdbaar, kan ik het hergebruiken? 100% recyclebaar moet mogelijk zijn.’
‘En uiteindelijk rendeert een duurzaam en circulair pand beter, huurders blijven langer zitten en zijn bereid meer te betalen voor een gezond en duurzaam gebouw. Verduurzamen wordt zo een businessmodel.’

“Duurzaamheid is allang geen geitenwollensokkenverhaal meer”

Voorloper of volger
Niet iedereen gaat even snel mee met de overgang naar verduurzaming. Buter: ‘Als je de wet volgt, ben je alleen bezig met het halen van wat moet. Niks meer. De voorlopers werken bovenwettelijk, ze willen uitsteken. De overheid duwt wel, met kredieten en subsidies, maar je moet wél zelf aan de slag. Als je dat niet doet en wacht op regelgeving, sterf je uit. Ik zie een aantal kenmerken terug bij de koplopers:

  • Bewustzijn over wie je wilt zijn en hoe je wilt werken;
  • Ondernemerschap: onafhankelijk van wetgeving buitenaf zelf stappen zetten;
  • Gebruik maken van een keurmerk: daardoor krijg je handvatten om aan goed ondernemerschap te werken;
  • Trots: het gaat niet (alleen) om geld, maar hoe je bijdraagt aan de samenleving en het behoud van de aarde;
  • Als voorloper hou je ook talent aan boord.’

“Als je wacht op regelgeving sterf je uit”

Nu veranderen naar straks
Van Herpen: ‘Er is gedragsverandering nodig. Zoals corona ervoor zorgde dat iedereen nu aan videobellen doet. Het kon al, maar de noodzaak was er niet. Nu blijft het omdat het handig is en kosten bespaart. Als mensen het eenmaal zien, gaan ze mee. Het huidige BIM leent zich goed voor uitbreiding met digitale informatie zodat er een integraal product ontstaat. Je wil kunnen spelen met variabelen: hoe beïnvloedt toepassing van een bepaald materiaal je duurzaamheid, onderhoudskosten en restwaarde van je gebouw? Een materialenpaspoort geeft bijvoorbeeld aan welke waarde je toevoegt aan je pand. Of het nou om nieuwbouw gaat, bestaande bouw of renovatie. Het is een enorme meerwaarde als er een accuraat en up-to-date digitaal gebouwdossier beschikbaar is.’

“Door de technologie te snappen, kan je sturend zijn”

Buter: ‘In de bouw denkt een eigenaar vaak niet aan de lange termijn, maar hij blijft wél de verantwoordelijkheid houden. Het besef dat het belangrijk is dat ergens vast te leggen, groeit. Door te snappen wat er technologisch mogelijk is en de randvoorwaarden te weten, kan je sturend zijn. Meegaan met nieuwe ontwikkelingen, zoals om kunnen gaan met een 3D-model in plaats van 2D, wordt steeds belangrijker.’  
Van Herpen: ‘De komende 10 jaar zullen een grote verandering laten zien in hoe we bouwen. Met veel meer nadruk op duurzaamheid, circulariteit en gezondheid. Het is buigen of barsten. Dat laatste is dan niet omdat je de boot gemist hebt als je nu niet meedoet, maar door factoren waar we dan geen invloed meer op hebben. Doordat er dan een materialentekort is waar we geen alternatieven voor hebben. Dan zijn we echt te laat. Gelukkig worden steeds meer mensen zich hiervan bewust, en gaan doelstellingen op de lange termijn steeds zwaarder wegen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerd aan de VGME webinar 'BIM voor circulariteit en het verduurzamen van vastgoed' welke op 24 juni 2021 gehouden werd en hier is terug te kijken.

Auteur: Barbara Kramer - REMARK
Publicatiedatum: juli 2021

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top