Corona als disruptor – hoe toekomstbestendig is de woningmarkt?

Wat is de impact van corona op de woningmarkt? Eind juni gingen experts van de ABN AMRO, VGM NL en NVM in debat over deze vraag. We spraken ze daarna om in te gaan op de vragen van onze leden, en kennis te delen vanuit hun expertise.

‘Creatieve innovatie ontstaat alleen tijdens onzekerheid’
Onno Hoes (foto), voorzitter NVM makelaars en taxateurs: ‘De economie zat behoorlijk vast. Zo’n disruptie als dit helpt om alles te resetten. Ik hoop dat mensen wat opener durven te denken en flexibeler zijn. Daar kunnen mooie dingen uitkomen!’

Welke geluiden hoor je in de markt?
‘In eerste instantie was er bij iedereen onzekerheid’, zegt Hoes. ‘De economie kwam abrupt tot stilstand. Herstel lijkt ook snel te gaan, maar niemand weet wat er komt. Er wordt veel meer flexibiliteit gevraagd van mensen. Met name in vastgoed is het belangrijk om wendbaar te zijn: steeds sneller en beter kunnen inspelen op nieuwe situaties.

Hoe ziet die flexibiliteit eruit?
De grootste opgave ligt in het vergemakkelijken van functieverandering. Bij de bouw van een nieuw winkelcentrum er rekening mee houden dat het ooit woningen kunnen worden, bijvoorbeeld. Flexibilsering van woon- en werklocaties moet écht makkelijk en betaalbaar worden, en bestemmingsplannen makkelijk te wijzigen. Daar ligt ook een opgave voor overheid en gemeenten.’

Verandert de woningmarkt?
‘Er blijft veel vraag naar woningen’, voorziet Hoes. ‘Door het thuiswerken verandert de functie. Een goede werkplek is ineens heel belangrijk. Woning worden niet goedkoper, wel flexibeler. De bouw moet dan óók flexibel zijn, en snel een extra kamer erbij kunnen maken.’

Lees het blog van NVM over business in coronatijd.

 

‘Elke crisis staat op zich
Philip Bokeloh (foto), Senior Econoom bij 
ABN AMRO Bank N.V.: ‘De oorspronkelijk schok komt van buiten door corona, de economische consequenties gaan we nog ervaren. Wat bijzonder is aan deze situatie, is dat je aan zowel vraag- als aanbodkant problemen hebt. We konden niet naar de winkel, maar ook niet naar werk om aanbod te creëren.’

Hoe komen inzichten bij de bank tot stand?
Bokeloh: ‘We gebruiken data van bijvoorbeeld het CBS en de ECB. Dat bespreken we dan onderling, en proberen te interpreteren. We doen studies naar ontwikkelingen in de economie, aan de hand daarvan hebben we gesprekken over de toekomst.’ Verder lezen over data en voorspellingen van de ABN? Lees verder.

Wat is ABN AMRO visie op de rente-ontwikkeling en een mogelijk stagflatiescenario?
‘We gaan ervan dat de inflatie laag blijft. Het wordt gedrukt omdat de vraag wegvalt, de werkloosheid oploopt en lonen minder hard stijgen. Centrale banken grijpen nu wel in, maar dat leidt niet hoge inflatie.’

Blijf op de hoogte via de renteforecast.

 

‘Samen focussen op bouwen’
Eric Verwey (foto), voorzitter van VGM NL: ‘De flexibiliteit van vastgoedmanagers tijdens corona bleek hoog. We moesten dingen ineens anders en met name op afstand gaan doen, terwijl we wél fysiek woningen bleven opleveren.’

Gaan de verhouding veranderen tussen huur en koop, werk en retail?
‘Zeker niet’, denkt Verwey. ‘Mensen willen nog steeds een winkel bezoeken, die beleving willen wij ervaren naast online aankopen. Ook kantoren hebben we nog steeds nodig, zelfs met meer ruimte op diverse locaties door de coronaregels en het afstand houden.’

Liggen de belangen steeds meer uit elkaar van leden uit verschillende branches?
‘Het onderlinge contact is juist toegenomen, ziet Verwey. ‘VGM NL leden komen uit retail, kantoren, VvE en huur. We helpen elkaar, dat zag je bijvoorbeeld direct bij huurders en eigenaren die met elkaar in gesprek gingen. Er is begrip voor situaties en huurders die echt in de problemen zijn gekomen laten wij niet in de kou staan. En er ontstonden snel nieuwe oplossingen. Het schoonmaakbedrijf van een kantoor werd ineens ingezet voor andere werkzaamheden.’

Wat verwacht je van de woningmarkt?
Verwey vindt dat er veel meer samenwerking nodig is: ‘Een krachtige gemeenschappelijke focus op bouwen is veel belangrijker dan regulering, dat levert immers geen extra woningen op. Alle marktpartijen moeten bouw laten prevaleren.  Als er substantieel meer woningen gebouwd worden, ontstaat er vanzelf marktwerking, met verschillende prijsklassen en een keuzevrijheid. Juist in deze nieuwe crisis moeten we ook blijven bouwen om de economie draaiende te houden.’

Lees meer over kennis en informatie van VGM NL over de aanpak van de coronacrisis in vastgoed.

 

Auteur: Barbara Kramer - REMARK
Publicatiedatum: juli 2020

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top