Een gebouw is meer dan een stapel stenen

Docenten Alberdien Kenbeek en Barbara Groenevelt  van de Haagse Hogeschool stonden 15 januari voor een wel heel bijzondere klas: studenten van de minor Real Estate deelden de collegezaal met leden van VGME. Na een speedcollege Management & Organisatie ging de volgende generatie Young Professionals in gesprek met de VGME vastgoedprofessionals.

Wie betaalt, en wie bepaalt

Managen vanuit de eindgebruiker, daarover ging het college deze ochtend. De eindgebruiker meenemen in het ontwikkelen en onderhouden van vastgoed, net zoals alle andere betrokken partijen: strategic alignment, een integrale aanpak. Ook op de lange termijn: het omgaan met meerdere eindgebruikers over een langere periode, en het inzetten van smart tech om die duurzame resultaten te halen die je voor ogen hebt. Er was veel aandacht voor de rol van Facility Management, het belang van onderhoud en vernieuwen, en de hamvraag: wie betaalt dit allemaal?  
Na afloop van het college werd er een aantal vragen behandeld voor de gesprekrondes losbarstten. De VGME-professionals, terug in de schoolbanken, zetten hun beste beentje voor.

Hot topics en wilde plannen

‘Welke subsidies kan je krijgen voor duurzame maatregelen?’ Student Gaggan wil een hostel maken van het leegstaande gebouw. En dan wél duurzaam en rendabel. Jeroen en Anish hebben andere plannen: het bestemmingsplan wijzigen en er een kringloopwinkel van maken. Weer een andere student heeft appartementen voor ogen, met in de kelder opbergboxen waar de hele buurt gebruik van mag maken. Stuk voor stuk krijgen de studenten vragen voor hun voeten geworpen van de professionals: weet je wie de eigenaar is? Wat mag van de gemeente? Welke behoeften leven er in de buurt? Gaggan krijgt als tip om eens te kijken met wie hij kan samenwerken. Welke exploitanten zouden interesse hebben in zijn concept?

De ene student luistert aandachtig, de ander heeft direct nieuwe vragen paraat. Ook de experts benaderen dit verschillend. Deelt de een vooral informatie vanuit eigen ervaring, een ander hanteert een vaste structuur voor elke student: een korte pitch, dan kritische vragen van de professionals, gevolgd door tips. Aan een andere tafel wordt elk plan langs 4 thema’s gelegd: financieel, bouw, sociaal-maatschappelijk, markteconomisch. De meest terugkerende vraag is hoe je je investering terugkrijgt. Het meest gehoorde advies: zorg dat je plan goed dichtgetimmerd is. Kijk naar projecten die op die van jou lijken, en houdt ook bij wat níet handig of haalbaar is. En: zorg dat je in je concept rekening houdt met de wensen van alle gebruikers. Ga erop uit, ga in gesprek! Een student concludeert: ‘Je moet iedereen mee hebben om het een succes te maken: alle neuzen dezelfde kant op.’ 

Warme band

Na de tafelgesprekken was er een eenvoudige lunch, en werd er nog lang doorgepraat. Alberdien: ‘Dit contact met het werkveld is ontzettend waardevol. De studenten zijn bewust al een tijdje bezig met hun plannen, ze hebben er zelf al goed over nagedacht. Met deze nieuwe input kunnen ze een volgende slag maken.’ 

VGME werd ooit opgericht door een voormalige docent van de Haagse Hogeschool. Sindsdien is er een warme band tussen de twee, en snijdt het mes aan twee kanten: het leren en bijblijven voor VGME-leden; en het delen van waardevolle praktijkervaringen met studenten. 

 

Gerelateerd aan de Young Professional huisvestingspresentatie ochtend op 15 januari 2020. 

Auteur: Barbara Kramer - REMARK
Publicatiedatum: februari 2020

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top