Terugkijken en voortbewegen

Terugkijken en vooruit bewegen: in gesprek met Jan van Zuijlen, een van de Q-teamleden van VGME. Het Q-team is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de programma’s en visie binnen VGME als van kennisdeler in de vastgoedbranche. We spreken Van Zuijlen over VGME en de huidige trends. 

De Q van quality

Jan van Zuijlen vormt samen met drie andere leden het Q-team binnen VGME; zij bewaken de kwaliteit van de events en zorgen ervoor dat VGME als brancheorganisatie aansluit bij de kenniswensen van de leden. ‘Kennisdeling is een belangrijke pijler van VGME,’ vertelt Van Zuijlen. ’Hoe kunnen we een platform bieden waarmee we kennis zo optimaal mogelijk verspreiden en onze eigen leden actief hun kennis kunnen verdiepen én delen? Als VGME willen we elkaar over actuele onderwerpen informeren, onder andere door bijeenkomsten en masterclasses.’

In 2018 werden er enquêtes onder de leden gehouden. Daaruit bleek dat de masterclasses en bijeenkomsten goed bevallen zijn. Van Zuijlen: ‘We zijn thematisch goed bezig. Wat het meest aanspreekt zijn combinaties van trends; wat gebeurt er bijvoorbeeld rondom circulariteit, gekoppeld aan de trend van impact investing? We zoeken steeds de beste sprekers bij actuele onderwerpen, dat werkt! Die lijn willen we doortrekken in het nieuwe jaar.’ 

Terugkijken en voorspellen

Van Zuijlen deelt – als kennisdeler – ook graag de trends die hem het afgelopen jaar in de vastgoedmarkt opvielen: ‘Er is nog steeds veel geld bij beleggers om te investeren, maar waakzaamheid is geboden. Iedereen voelt dat we aan de bovenkant van de cyclus zitten. We zien ook nieuwe spannende ontwikkelingen en technologieën. PropTech bijvoorbeeld: het toepassen van nieuwe technieken in bestaande gebouwen, zoals het monitoren van vastgoed middels sensoren, IoT en AI om vervolgens via data-analyse het gebouw beter te laten functioneren. Of ConTech, de verdere automatisering en digitalisering die we inzetten om te bouwen. 

Veel ontwikkelingen staan nog in de kinderschoenen, geeft Van Zuijlen toe, maar dat maakt ze niet minder belangrijk. ‘Ik zie nieuwe dienstverlening ontstaan, zoals Building as a Service: een gebouw of ruimte als dienst, gemakkelijk aan te passen aan de wensen van de klant. Dit gebeurt al wel, maar wat als we anders gaan kijken naar de hardware: laat een leverancier niet alleen de bouwmaterialen leveren, maar daar ook eigenaar van blijven. Met kopieermachines en verlichting kan het al, waarom niet met een heel gebouw? Als een leverancier zelf verantwoordelijk blijft en nauw betrokken is bij de gebruiker, zie je dat de innovatiecurve stijl omhoog gaat. De leverancier heeft er direct baat bij dat het product langdurig goed blijft functioneren. 

In 2019 zoeken we nog meer de verbinding op 

Bij VGME blijven we het komend jaar doorpraten over de nieuwste trends en ontwikkelingen. Circulariteit, PropTech en BaaS zijn daarbij voor Van Zuijlen ook komend jaar de hot topics.

Ook denkt het Q-team na over manieren om de kennis van de oudere generatie door te geven aan jongere leden. Bijvoorbeeld door bijeenkomsten te organiseren rond een thema en daar leden vanuit verschillende generaties en disciplines bij elkaar te zetten. Van Zuijlen: ‘In kleiner comité kunnen mensen meer op de inhoud in, hun ervaring en oplossingen uitwisselen. Vaak is er 1 innovatie die door iedereen apart wordt ontwikkeld, dat is eigenlijk zonde. We zouden steeds meer naar keteninnovatie moeten gaan, want ieder vanuit zijn eigen discipline alleen werkt onvoldoende. De krachten bundelen, dat willen we nóg meer uitwerken in het nieuwe jaar.’ 

 

Auteur: Barbara Kramer - REMARK
Publicatiedatum: januari 2019

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top